Fikk arbeidsavklaringspenger etter søvnapne, høyt blodtrykk og diabetes

Arbeidsavklaringspenger kan være en helt avgjørende stønad fra NAV dersom du er ute fra arbeid som følge av sykdom.

angrefrist ved kjøp av bobil

Kvinnen hadde jobbet som vikar innen pleie- og omsorgssektoren da hun søkte om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV i 2018. Kvinnen har slitt med plager som følge av psoriasisaritt og fibromyalgi, samt høyt blodtrykk og diabetes type 2. Kvinnen ble også senere samme år diagnostisert med obstruktiv søvnapne som måtte behandles med CPAP.

NAV avslo søknaden om arbeidsavklaringspenger siden NAV kom til at kvinnen ikke hadde tilstrekkelig medisinsk dokumentasjon på nedsatt arbeidsevne. Etter NAV sitt syn hadde ikke kvinnen nedsatt arbeidsevnen med minst 50%. NAV mente kvinnen kunne fungere i lettere og tilrettelagt arbeid. Kvinnen tok saken inn for Trygderetten, som avsa sin kjennelse i 2020.

Arbeidsavklaringspenger

Utgangspunktet er at den som har fått sin arbeidsevne nedsatt med minst 50%, jf folketrygdloven § 11-5, og har behov for aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak for å beholde eller skaffe seg arbeid, jf. folketrygdloven § 11-6, har rett på arbeidsavklaringspenger.

Det er også et krav om årsakssammenheng. Sykdommen eller skaden må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte evnen. Det skal legges vekt på personens helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på steder der det er rimelig for personen å arbeide i vurderingen om arbeidsevnen er nedsatt.

Søvnapne, høyt blodtrykk og diabetes type 2

Trygderetten var uenig med NAV. Trygderetten kom til at kvinnens samlede helseplager førte til at hennes arbeidsevne var redusert, dette gjaldt for ethvert arbeid hun kunne ta. Hun hadde ikke relevant tidligere erfaring  og var på sykdomstidspunktet 60 år.

De medisinske vurderingene tilsa at hun ikke klarte det arbeidet hun har hatt som pleieassistent. Kombinasjonen av alvorlig søvnapne som måtte behandles med CPAP-apparat, hennes høye blodtrykk, diabetes type to og alvorlig overvekt førte til at hennes tidligere arbeid var utenfor rekkevidde.

Kvinnen trengte aktiv behandling

For å bedre arbeidsevnen så Trygderetten det avgjørende at kvinnen fikk aktiv behandling og arbeidsrettede tiltak.

Trygderetten omgjorde derfor NAV sitt vedtak og ga kvinnen rett på arbeidsavklaringspenger.

Aleksander Thon Aasen

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om NAV eller arbeidsavklaringspenger?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring innen trygderett og hjelper deg i din sak. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem med ditt krav.

Dine advokatutgifter kan være dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Dersom NAV sitt vedtak omgjøres til din gunst har du også rett på at NAV dekker nødvendige utgifter. Dett omfatter også advokatutgifter som har vært nødvendige for å vinne frem med din sak.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Aleksander-480x480-1.jpg

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring