Akuttvedtak om omplassering av barn omgjort

Klient tok kontakt for hjelp i pågående sak hos barnevernet. Barnevernet hadde anmeldte foreldrene for mishandling i nære relasjoner overfor hverandre og barna, og fattet akuttvedtak om omplassering av klientens barn. Etter hjelp fra oss ble vedtaket omgjort, og barnene ført tilbake til foreldrene.

Ble fattet akuttvedtak

Barnevernet hadde hatt kontakt med familien over lengre tid, og mente at tiltak nå måtte gjennomføres. Ved bytte av ansvarlig leder ble foreldrene anmeldt og det ble fattet akuttvedtak. Som følge av vedtaket ble barnene plassert hos mannens bror.

Klaget på vedtaket

Ved hjelp fra oss ble vedtaket påklaget, og det ble avholdt et møte med barnevernet. Etter møtet ble vedtaket omgjort, og barna ført tilbake til foreldrene sine. Barna fikk komme tilbake til foreldrene sine under forutsetning om tett samarbeid og oppfølging av barnevernet. Selv om foreldrene opplevde barnevernets fremtreden som en alvorlig krenkelse, har de i ettertid vært villig til å samarbeide. Barnene bor nå sammen med foreldrene og straffesaken mot dem er henlagt.

Når kan barnevernet fatte akuttvedtak?

Barnevernet kan fatte akuttvedtak dersom de mener at barnet er i en utsatt situasjon og har behov for umiddelbar hjelp. Dette følger av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Barnevernet kan for eksempel fatte vedtak på bakgrunn av opplysninger om at barn blir utsatt for vold i hjemmet eller at foreldrene ruser seg. Dersom barnevernet mener at det foreligger en slik situasjon kan de umiddelbart flytte barna, uten at foreldrene blir varslet på forhånd.

Vi hjelper deg gratis!

Når barnevernet fatter akuttvedtak har foreldrene krav på gratis advokatbistand. Alle foreldre, uansett inntekt eller formue har krav på fri rettshjelp. Det er lurt å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig, slik at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Barna er det kjæreste vi har. Derfor vil alle kjempe for å beholde dem. I kontakt med barnevernet er du ofte i en svært sårbar situasjon hvor det kan være vanskelig å tenke rasjonelt. Da er det godt å ha en advokat i ryggen. Vi hjelper deg med det rettslige, slik at du kan konsentrere deg om å være der for dine barn.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring