Advokatens råd – har du krav på renter når NAV etterbetaler stønad?

Hvis NAV nekter å betale ytelse eller betaler for lite og senere omgjør vedtaket kan du ha krav på renter på betalingen. Prosessen med NAV kan være lang og krevende. Vi hos Osloadvokatene hjelper deg få pengene du har krav på.

Yrkesskade råd, renter etterbetaling

Du risikerer ikke å miste den opprinnelig ytelsen

Etter folketrygdloven § 22-17 har du krav på renter dersom NAV fatter vedtak om etterbetaling av ytelser. Vi opplever at NAV sjeldent betaler dette rentetillegget “av seg selv”, du må oftes kreve dette.

Dersom NAV avslår kravet om renteutbetalinger har dette ingen betydning for utbetaling av den opprinnelige ytelsen. Du risikerer derfor ikke å miste ytelsen dersom du krever renter på utbetalingen. Osloadvokatene veileder deg hele veien i din sak.

Grunnlag for krav på renter

Det er tre ulike grunnlag for renter på etterbetaling av ytelser. Du har krav på etterbetaling av ytelser ved tariffrevisjon, dersom NAV opprinnelig har feilaktig avslått kravet eller dersom NAV på eget initiativ retter ytelsen som er gitt, jf. folketrygdloven § 22-17.

Rentene beregnes fra den datoen du skulle hatt stønaden utbetalt. Dette gjelder både dersom du har fått avslag på en ytelse, eller dersom NAV har betalt for lite i stønad.

Store summer

Rentekravet kan utgjøre store summer. Dersom NAV avslår kravet ditt kan klageprosessen trekke ut i tid. Rentesatsen skal være “om lag halvparten av rentesatsen” etter forsinkelsesrenteloven. Per 2022 er forsinkelsesrenten på 9,25% per år.

Et eksempel er dersom du feilaktig har fått avslag på ung ufør, og NAV omgjør dette etter tre år. Ung ufør utgjør ca. 300 000 kroner i året og dersom rentesatsen er 4,625% vil rentene samlet utgjøre omlag 76 000 kroner.

Det er ikke et krav om at NAV må ha gjort feil

I en nylig sak for Trygderetten var spørsmålet om den trygdede hadde krav på renter ved etterbetaling av ung ufør-tillegg til arbeidsavklaringspenger, selv om NAV ikke hadde gjort en feil. Trygderetten kom til at det ikke er et krav om NAV må ha gjort noe feil eller at NAV må kunne klanders for å ha rett til renter.

Den trygdede hadde derfor rett på renter ved etterbetalingen.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp

Du kan ha rett til advokatbistand gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid å undersøke om du har krav på dine utgifter dekket og det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Dersom du har fått avslag på krav om renter ved etterbetaling eller du har krav på en ytelse du feilaktig har fått avslag på – Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Vi er veldig fornøyd. spesielt med advokatens oppfølging, profesjonalitet og belysning av saken ståsted så vi kan ta beslutning.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring