Advokaten forklarer: Så mye kan du tjene mens du mottar uføretrygd

Om du har mulighet, lønner det seg å arbeide selv om du er uføretrygdet. Inntekt og uføretrygden utgjør mer enn bare uføretrygden alene. Våre advokater hjelper deg i møte med NAV.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør

Du kan jobbe så mye du vil

Har har rett til å jobbe så mye du vil. Det er derimot en grense for for hvor høy inntekt du kan ha før uføretrygden justeres ned. Om inntekten din senere blir lavere, vil uføretrygden settes opp igjen.

Inntektsgrense

Du kan tjene inntil 0,4 G i året før uføretrygden din justeres. I 2022 utgjør 0,4 G 44 590,80 kroner.

Hvis du har fått tiltaket varig tilrettelagt arbeid, som er en ordning hvor du jobber i en vernet bedrift med tilpassede arbeidsoppgaver, er inntektsgrensen 1 G. I 2022 er 1G = 111 477 kroner.

Dersom du er delvis uføretrygdet har du en individuell inntektsgrense. Den grensen som er individuelt satt må du forholde deg til. Inntektsgrensen blir fastsatt etter hvor mye du tjener og hvor mye NAV har fastsatt at du har mulighet til å ha i inntekt ved siden av uføretrygden.

Individuell justering

Hvor mye uføretrygden justeres er vurderes individuelt. På NAV sine nettsider kan du legge inn inntekter og se hvordan det påvirker hvor mye du får utbetalt i uføretrygd.

skilsmisse, søke om skilsmisse, fallskade yrkesskade, Menerstatning yrkesskade, voldsoffererstatning vilkår

Andre stønader kan regnes som inntekt

Både omsorgsstønad og fosterhjemsgodtgjørelse regnes som inntekt. Det samme gjelder også for andre ytelser eller arbeid som er pensjonsgivende inntekt.

Virkninger av inntekt over inntektsgrensen

Dersom inntekten din er over inntektsgrensen vil du beholde all inntekten din, mens utbetalingen i uføretrygden reduseres noe.

Samlet sett vil du sitte igjen med mer om du tjener over inntektsgrensen selv om uføretrygden reduseres.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene!

Vi har lang erfaring og høy kompetanse med å omgjøre vedtak fra NAV til fordel for våre klienter.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Våre advokater undersøker alltid om du har krav på kostandene til advokat dekket gjennom ulike ordninger.

 


 

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring