Advokaten forklarer: Hva er skjevdelingskrav i arveoppgjør?

Arveoppgjør kan fort bli opphetede, og det kan skapes splid i familien. Det kan være komplisert å forstå hvilke plikter og rettigheter du har i en slik konflikt. I denne artikkelen forklarer våre advokater hva et skjevdelingskrav i et arveoppgjør er.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Fakta

Skjevdeling er en rett en ektefelle har til å holde bestemte verdier utenfor deling ved skilsmisse.

Sammensatt skifte

Et sammensatt skifte skjer når en ektefelle går bort. Da må først skifte mellom ektefellen og avdødes dødsbo gjøres opp, deretter mellom dødsboet og arvingene.

Når felleseiet skiftets mellom ektefellene, må det foretas en deling for å bringe avdødes formue og gjeld på det rene. I et ekteskap er ofte formuene sammenflettet. Gjennom skiftet vil ektefellenes formue bringes på det rene.

Skjevdeling

Verdier som en ektefelle har tatt med seg inn i ekteskapet kan kreves skjevdelt. Vilkåret er at formuesgoden klart kan føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere ervervet ved arv eller gave.

Skjevdelingskrav fra særkullsbarn

Fakta

Særkullsbarn er barn avdødes har med andre enn gjenlevende ektefelle.

Dersom avdøde etterlot seg særkullsbarn og brakte med seg store verdier inn i ekteskapet kan særkullsbarna kreve å ta verdiene ut av likedelingen på vegne av deres avdøde foreldre ved et skjevdelingskrav.

Sikkerhetsventil

Det er unntak fra skjevdelsretten. Dersom skjevdelingen fører til et åpenbart urimelig resultat kan retten helt eller delvis falle bort. Det skal legges særlig vekt på ekteskapets varihet  og ektefellens innsats for familien. 

Regelen er en snever unntaksregel, men det finnes flere rettsavgjørelser hvor skjevdelingskravet har falt helt eller delvis bort fordi resultatet ville blitt åpenbart urimelig for den etterlevende ektefellen.

Avgjørelses fra lagmannsretten

I en dom fra Hålogaland lagmannsrett hadde særkullsbarna satt frem et skjevdelingskrav på vegne av deres avdøde mor. Verdien av kravet var på 16,17% av parets felle bolig. Grunnen til at særkullsbarna kunne fremme skjevdelingskravet var at deres mor hadde tatt med seg boligen delvis heftelsesfri inn i ekteskapet.

Lagmannsretten kom til skjevdelingskravet måtte fall helt bort. Det avgjørende for lagmannsretten var at ekteskapet hadde vart i 35 år og at lengstlevende hadde bidratt med arbeidsinnsats, samt lønn til husholdningen. Ektefellen hadde også et økonomisk fellesskap og boligen var en del av fellesøkonomien.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Bruk advokat ved skjevdelingskrav

Ofte vil det være smart å få juridisk bistand i arveoppgjør, enten det er tale om privat eller offentlig skifte. På den måten vil du være sikker på at du får den arv som du har rett på etter loven.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring