Advokaten forklarer: Hva er pliktdelsarv?

Arvelater har i utgangspunktet frihet til å bestemme hvordan formuen og eiendelene skal fordels gjennom et testament. Testator er derimot ikke helt fri og loven setter begrensninger på hvordan testator kan fordele verdiene. I denne artikkelen går våre advokater gjennom hva pliktdelsarv er og hvordan pliktdelsarven legger begrensninger på arvelaterens testasjonsfrihet.

Forbruker advokat, Yrkesskade råd, krav til gyldig testamente
Forbruker advokat
Fakta

Livsarvinger er arvelaterens barn og barnets eller barnas etterkommere.

Livsarvingenes arverett

Pliktdelsarven er en vernet del av arven til livsarvingene som arvelater ikke fritt kan begrense. For å forstå hvilken del som er pliktdelsarv, ser vi først på hvilken arverett livsarvingene har etter arveloven.

Hovedregelen etter arveloven er at livsarvingene arver alt, med mindre arvelateren etterlater seg ektefelle eller samboer med arverett. Dersom arvelateren har ektefelle eller samboer med arverett vil livsarvingene etter loven arve tre firedeler av arvelaterens bo.

Dersom arvelater har en samlet formue på 10 millioner kroner og to barn, vil arven fordeles slik:

Uten kone/samboer: Hvert barn mottar 5 millioner kroner hver.

Med kone/samboer: Kona mottar 1/4, mens barna deler de øvrige 3/4. Altså kona mottar 2,5 millioner i arv, og barna mottar 3,75 millioner hver.

Pliktdelsarv

Arvelater kan begrense barnas arv etter arvelovens system. Loven setter derimot begrensninger ved å gi bestemmelse om at 3/4 er forbeholdt barna på deling eller 15G per barn, avhengig av hva som utgjør den minste summen. Dette betyr at dersom arvelater har et stort dødsbo er 15G per barn en pliktigdel som arvelater ikke kan gi til andre gjennom testament. 15G utgjorde i 2022 ca. 1,6 millioner kroner.

Eksempler å pliktdelsarv

Dersom arvelater ønsker har en samlet formue på 10 millioner kroner, to barn å selv bestemme over så stor del av arven som mulig, vil arven fordeles slik:

Uten kone/samboer: 2/3 av boet utgjør 6,6 millioner kroner, mens 15G per barn utgjør ca. 3,1 millioner. 3,1 millioner kroner er dermed pilkdelsarven til arvelaterens livsarvinger og arvelateren kan fritt disponere over boets øvrige 6,9 millioner kroner.

Med kone/samboer: 1/4 er forbeholdt konen, dette utgjør 2,5 millioner kroner. 2/3 av boet utgjør 6,6 millioner kroner, mens 15G per barn utgjør 3,1 millioner. 15G per barn er mindre enn 2/3 av det samlede boet og 3,1 millioner per barn utgjør også her livsarvingenes pliktdel. I dette eksempelet vil konen arve 2,5, barna ca. 3,1 og arvelater kan selv bestemme over boets øvrige 4,4 millioner.

Bestemmelser i testament

Et testament er underlagt strenge formkrav. Ta kontakt med en av våre advokater eller les mer om testament her.

Ofte vil arvelater ikke ha full oversikt over egen formue og verdier når testamentet skrives. Det er derfor viktig å ha tenke om hva som er formålet med testamentet slik at våre eksperter kan utforme dette på en måte som ivaretar arvelaters intensjon ved testamentet.

Et testament skal tolkes i tråd med hva testator mente. Jo grundigere jobb som gjøres i utformingen av testamentet, desto færre tvister oppstår som følge av ugyldige eller uklare bestemmelser i testamentet.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Spørsmål om arv?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse med arv og testamenter. Vi hjelper deg ivareta dine interesser i en krevende situasjon.

Hos oss påløper det aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag, så ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din situasjon.

– Veldig fornøyd! Utrolig bra service fra min bistandsadvokat!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring