Advokaten forklarer: Hva er en listesykdom?

Det innrapporteres mange flere tilfeller av yrkesskade enn yrkessykdommer hvert år. Beløpene som utbetales er imidlertid større for yrkessykdomstilfellene enn yrkesskadene. I denne artikkelen forklarer våre advokater hva en listesykdom er.

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte

Listesykdommer

Listesykdommer er et begrep for sykdommer som i utgangspunktet ikke er skader, men som likevel dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeerstatning er en særfordel til de som er utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom. Hovedregelen for hvilke skader som er omfattet er personskader som skyldes en arbeidsulykke.

Det finnes også sykdommer som likestilles med en yrkesskade, dette er yrkessykdommene eller listesykdommene. Grunnen til at de kalles listesykdommer er at departementet gir lister over hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Grensegangen mellom yrkesskade og yrkessykdom er avhengig av hvor lenge arbeidstaker er eksponert for en påvirkning. Dersom arbeidstaker er påvirket i under 24 timer regnes det som skade, mens påvirkning på over 24 timer vurderes etter vilkårene for yrkessykdom.

Vilkår for yrkessykdom

Sykdommen må være listet opp i departementets liste og oppfylle følgende vilkår:

  • Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som kan regnes med
  • Må være påvirket over i en tid og med en konsentrasjon
  • Symptomene oppstod i rimelig tid etter påvirkningen
  • Det er ikke mer sannsynlig at annen sykdom eller påvirkning er årsaken til symptomene

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør, tjene uføretrygd, erstatning yrkesskade

Listesykdommene

Departementet har gitt to forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskader:

Les mer om yrkesskadeerstatning og yrkesskadeforsikring

Hod Osloadvokatene har vil lang erfaring og høy kompetanse med yrkesskadeerstanting og yrkesskadeforsikring. Dersom du lurer på om du har et slikt krav, ta kontakt med våre advokater eller les mer her.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkessykdomsaker?

Som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Utgifter til advokat regnes som en utgift du ikke ville hatt uten sykdommen.

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring