Adgangen til å gi gaver av uskifteformuen

For gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo er det visse begrensninger i retten til å gi gaver. Den lengstlevende ektefelle kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen.

gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre

Hva er en gave?

En gave er en formuesforskyvning som har til hensikt å berike mottakeren. For at formuesforkyvningen skal være en gave, må den være vederlagsfri. Hvorvidt det er tale om en gave, må vurderes på avtaletidspunktet.

Gavesalg likestilles med rene gaver. Et gavesalg er når man kjøper en gjenstand til underpris. Det vil si at man overdrar noe mot et vederlag som er større enn symbolsk, men lavere enn markedspris. Et eksempel på et gavesalg kan være at lengstlevende ektefelle bytter bort sin verdifulle enebolig, mot en av barnas mindre leilighet.

Gave som står i misforhold til uskifteformuen

Den lengstlevende ektefelle kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen. Vilkåret om at gaven må stå i misforhold til uskifteformuen krever en konkret helhetsvurdering. Hvorvidt det er tilstrekkelig å foreta en matematisk beregning, eller om man må foreta en nærmere vurdering, er ikke avgjort av Høyesterett. En matematisk beregning vil imidlertid gi en god pekepinn på hva som vil stå i misforhold til uskifteformuen. Som et utgangspunkt kan man si at gaver under 10 % av nettoformuen i uskifteboet aldri bør kunne omstøtes, mens gaver på mer enn 30 % nesten alltid bør kunne omstøtes.

Fakta

Dersom man ønsker å gi bort fast eiendom eller gaver som står i misforhold til uskifteformuen kreves det samtykke fra arvingene.

Når kan man kreve omstøtelse av gave?

Hvis den gjenlevende ektefellen gir en urettmessig gave og gavemottakeren skjønte eller burde skjønt at ektefellen ikke hadde rett til å gi en slik gave, kan arvingene kreve gaven omstøtt jf. arveloven § 23. Det innebærer at gavemottakeren må tilbakeføre gavens verdi. Hva mottaker må ha forstått eller burde ha forstått, blir normalt et spørsmål om mottakeren har vært så aktsom som forholdene tilsa.

Fakta

Hvis en arving ønsker å kreve omstøtelse av en gave må dette gjøres innen et år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven. Kravet kan rettes mot både gjenlevende ektefelle og gavemottakeren.

Hanne Kristiansen Wiik

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp
Maximum upload size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient, 2020 - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring