Skilsmisse og firma

Vi har de siste årene hatt svært mange skifteoppgjør der en av partene eier et firma eller en næringsvirksomhet. Mange av disse ektefellene har ingen avtale og heller ikke noen ektepakt med særeie.

Skifteoppgjør for firmaeiere

Mange ulike situasjoner

Noen eide en forretning eller et firma før man ble gift, mens andre har etablert eller startet firma mens man er gift.

De største problemene kommer i de sakene der man eier et firma før man gifter seg. man skal da gjerne foreta såkalt skjevdeling. Det kan også hende at man har arvet i løpet av ekteskapet. Både det man hadde før man giftet seg og det man har arvet under ekteskapet er gjenstand for skjevdeling. Det er her ekteskapsloven § 59 som regulerer dette. Les mer om skilsmisse her.

Spørsmålet er dermed store verdier kan «klart føres tilbake til» den næringsvirksomheten som ektefellen eide ved ekteskapsinngåelsen?

Det er viktig å være klar over at dette er en verdiregel og ikke en gjenstandsregel. Det betyr at det er verdien av firmaet eller butikken man kan holde utenfor skiftet og ikke selve firmaet som sådan. Mange blander dette sammen og det gjør til og med enkelte advokater.

«Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra den andre ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.»
Fakta

Den er ganske streng. Vi har flere dommer på dette. Etter forarbeidene kreves «mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt». Det betyr at det skal mer til her enn det som er venlig i norsk rett hvor sannsynlighetsovervekt er nok.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ekteskapsloven § 59 første ledd lyder:

I forhold til næringsvirksomhet er problemet å avgjøre hvor stor del av firmaet som skyldes verdien da ekteskapet startet eller da den ble arvet på den ene siden og verdiendring senere på den andre siden.

På samme måte som ved alle andre skjevdelingsspørsmål oppstår også her ofte problem med sammenblanding sameiene. Det er derfor viktig å være klar over dette klarhetskravet i loven. Har man rotet her kan man miste skjevdelingskravet sitt.

Hovedregelen ved ektefelleskifte er fortsatt likedeling, jf. ekteskapsloven § 58. Jamfør også forarbeidene hvor dette uttrykkelig fremgår. Dette er imidlertid sjelden noe problem i praksis og er mer et formelt utgangspunkt enn noen realitet.

Det eneste poenget med dette i dag er å få frem hvem som har bevisbyrden. Den som krever skjevdeling har bevisbyrden.

Hvor streng er denne bevisbyrden?

Det som i praksis ofte er det store problemet er å finne ut hvor mye firmaet egentlig er verdt. Det er vanskelig å verdsette et firma. Det er ikke som å ta en takst på en eiendom. Det finnes mange ulike metoder å verdsette et firma og det er ingen klar Høyesterettsdom som tar stilling til hvordan dette skal verdsettes.

Vi har imidlertid gjort dette mange mange ganger og har kontakt med egne revisorer som er eksperter på slik verdsettelser.

Det varierer også fra selskapstype til selskapstype hvordan et selskap skal verdsettes.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål om skilsmisse eller skifteoppgjør?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring