Kjøpekontrakten ble erklært gyldig

Spørsmålet i saken var om en kjøpekontrakt for en boligeiendom var ugyldig. Høsten 2019 ble B (kvinnen) og A (mannen) kjærester. Etter bruddet ble paret enig om at kvinnen skulle få overta det som hadde fungert som parets felles bolig. På kjøpstidspunktet strevde mannen med tunge psykiske plager, han mente derfor at kjøpekontrakten ikke var gjeldene. Kvinnen vant i tingretten, men avgjørelsen ble anket opp til lagmannsretten. Med bistand fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen fram med at kjøpekontrakten var gyldig.

samboere, uskiftet bo

Sakens bakgrunn

Kvinnen og mannen ble kjærester høsten 2019. De bestemte seg vinteren 2020 for å flytte sammen. Til tider bodde også hver av partnernes egne sønner sammen med dem. Mannen hadde tidligere kjøpt boligeiendommen for 1,6 millioner kroner pluss omkostninger i 2013. April 2021 valgte paret å pusse opp boligen sammen. De tok i denne sammenhengen opp et felles lån på 2,1 millioner kroner. Lånet skulle finansiere oppussing og resterende av mannen sitt lån fra 2013. På sommeren 2021 tok forholdet slutt.

 

Etter bruddet ble det enighet mellom paret om at kvinnen skulle få kjøpe deres da felles bolig. Det ble skrevet under på en elektronisk kjøpekontrakt, som søsteren til mannen hjalp til med å finne. Det tidligere paret ble enig om en kjøpesum på 2.182.500 kroner, med en totalpris på 2.238.392 kroner. Overtagelsen ble avtalt til å skulle være 20. august samme år. Det ble også avtalt at mannen skulle få lov til å bo på eiendommen også etter overtagelsen, men ikke lenger enn til 1. desember samme år.

 

Mannen var psykisk syk

Mannen hadde over flere år vært plaget av sosial angst. I løpet av partnerskapet forverret de psykiske plagene seg til økende symptomer på angst og depresjon. Søsteren til mannen hadde flere ganger uttrykt sin bekymring for mannen sin helse, og om redselen for at han skulle kunne ta sitt eget liv. Mannen fikk hjelp av psykolog og fastlegen for å håndtere de psykiske plagene.

 

Gjennom sin advokat, mente mannen at han ikke var i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av angsten og depresjonen. De mener også at det var denne sykdommen som motiverte han til å inngå avtalen, og at det vil stride med redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldene.  

 

Lagmannsrettens vurdering – kjøpekontrakt var gyldig

Lagmannsretten tok en vurdering på om avtalen var i strid med Avtaleloven § 33. Det avgjørende i vurderingen var om mannen sin psykiske tilstand og situasjon utgjør en “omstendighet” som virket inn på avtaleinngåelsen. Og om det ville stride mot “redelighet” å gjøre avtalen gjeldene.

Fakta

I en slik sak vil det være de tidsnære bevisene som veier tyngst. Det vil være bevis som journaler, meldinger og andre bevis som ble etablert da avtalen ble inngått. Dette grunnet at det vil kunne være fare for at detaljer og nøyaktigheten i vitnenes hukommelse er noe svekket flere år etter hendelsen.

Retten la vekt på at de mente at mannen forsto omfanget av avtalen som ble inngått, og at det ikke var et resultat av en akutt sykdomstilstand. Det var mannen som selv tok initiativ ovenfor kvinnen til at hun skulle få kjøpe huset. Mannen hadde i lengre tid utvist misnøye med området og huset, også før de psykiske plagene ble særlig tyngende. Å selge huset til kvinnen ville være en lett løsning, da huset besto av mangler og flere uferdige prosjekter.  Mannen hadde også en tidligere historikk med å foreta viktige disposisjoner i livet, som han senere angret på.

 

Vant saken fult ut

Lagmannsretten kom frem til at det ikke var grunnlag for å sette kjøpekontrakten til side som ugyldig. Mannen måtte betale saksomkostninger for omslag 230 000 kroner og anken ble forkastet.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring