Hva med firmaet ved skilsmisse?

Driver firma sammen med skal skilles?

Veldig mange av de sakene vi har gjelder personer der en eller begge ektefellene driver et firma. Firmaene kan være store eller små. Det kan være et enkeltmannsforetak eller et stort firma med flere hundre ansatte. Det kan også være snakk om at en av partene eier en større eller mindre aksjepost eller eierandel i et selskap. Veldig mange tenker ikke over at dette er en del av formuen som skal deles ved en skilsmisse.

Hvilke lover og regler gjelder når dere har skilt dere?

Lovens formelle utgangspunkt er at formuen skal likedeles ved skilsmisser. Dette gjelder også de firmaene ektefellene eier. Vi har hatt flere saker der en av ektefellene eier firma verdt over 100 millioner kroner. Dette kan ofte være det største aktivaet hos ektefellene og temaet er derfor svært viktig for mange. Ofte verdt mer enn bolig og bil og båter.

Ofte vil ektefeller også være sameiere i firmaet ved at begge har vært med på å bygge opp firmaet gjennom mange år. Det kan f.eks. være at mannen har brukt all sin tid på å bygge opp firmaet, mens ektefellen har tatt seg av regnskapet og andre sider av driften.

Fakta

Det som er spesielt for ektefeller er at loven også åpner for at man kan bli sameier gjennom husarbeid. Dette kalles for husmorsameie

I rettspraksis fikk vi en dom første gang i Høyesterett i 1975 (Rt. 1975 s. 220). En ektefelle ble sameier i en bolig hun ikke hadde betalt noe for, men bidratt til anskaffelsen ved sitt arbeid med pass av barn og stell av hjem. Hun hadde gjort det mulig for mannen å kjøpe og nedbetale bolig ved sin innsats.

Det samme argumentet kan også brukes når mannen har brukt all sin tid på å starte og bygge opp et firma i stedet for en bolig. Det er imidlertid lite rettspraksis omkring dette.

Ofte eier man ikke et helt firma alene, men man har en aksjepost eller en eierandel i et firma. Det kan være f.eks. at man er partner i et advokatfirma eller partner og deleier i en annen virksomhet. Det er ikke noen tvil om at slike aktiva også skal inn i delingsgrunnlaget.

Verdsettelsen av firmaet på skiftet

Det som i praksis lager store problemer i disse sakene er hva firmaet er verdt. Den som skal overta firmaet på skiftet vil som regel hevde at firmaet ikke har stor verdi, mens den andre ektefellen vil ha den egentlige verdien lagt til grunn.

Ofte blir det henvist til selskapets skattemessige verdi eller til verdien av alle gjenstandene hver for seg i selskapet. Vi vet fra før at et firma ikke er verdt stort hvis man bare ser brukte PC’er eller brukte pulter i et leid lokale. Samtidig ser vi jo at selskapet år etter år genererer godt med lønn og utbytte til eieren.

Det er ikke så lett å selge selskaper. Man setter ikke inn annonse på finn.no hvor det står at firmaet sånn eller sånn er til salgs. Det er også vanskelig å få innhentet en objektiv takst for hva verdien er . Vi har imidlertid en del kontakter som kan hjelpe oss med å taksere firmaet og eierandeler. Det er omsetningsverdien av firmaet som skal legges til grunn. Da er det også firmaet som et “going concern” vi normalt må bygge på og ikke verdien av hver enkelt gjenstand.

Hvis man er enige om at mannen skal overta forretningen og dette er det største aktivaet i selskapet, vil han få en stor gjeld til den andre ektefellen. Det finnes mange måter å løse dette på.

Skjevdeling

Skjevdeling er i dag lovens hovedregel. Det innebærer at hver av partene skal få beholde det man tok med seg inn i forholdet, eller senere erverver ved arv eller gave under ekteskapet. Det kan være at en av partene allerede eide et firma når man giftet seg.

Kan man da holde verdien utenfor likedeling?

Det er imidlertid ikke slik at at selv om man hadde et lite firma når man startet ekteskapet så kan man få beholde et stort og veldrevet firma i dag. Det kan tenkes at ektefellen har blitt medeier i løpet av ekteskapet til halve eller en del av firmaet. Dette må vurderes konkret.

Hvordan kan du sikre deg mot en deling av firmaet?

En deling av firmaet kan være en katastrofe for mange. I en del tilfeller mister man både hus, hjem, bil og båt. I tillegg deles alle pengene som stod som reserve for firmaet. Det er ikke bare den som skal beholde firmaet som da har grunn til å bli bekymret. Alle ansatte i firmaet blir ved en skilsmisse også mye mindre trygge på sine arbeidsplasser. Klarer ikke den som skal videreføre firmaet sine forpliktelser vil firmaet gå konkurs. Dette er en reell trussel ved skilsmisse. Det er dermed ikke bare hensynet til ektefellene som er viktige, også hensynet til kanskje hundre ansatte får betydning. I enkelte tilfeller kan en skilsmisse berøre et helt lokalsamfunn hvis virksomheten er en hjørnestensbedrift.

Fakta

Man kan gjøre noen grep på forhånd ved å være litt føre var. Vårt råd er å lage en ektepakt hvor virksomheten blir en av ektefellenes særeie. En ektepakt bør tinglyses, men også en ektepakt som ikke er tinglyst har betydning.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Er du i en skilsmisseprosess?

Eier en av dere helt eller delvis et firma eller en bedrift kan du gjerne ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for deg.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring