Advokatens beste råd til studenter som er anklaget for fusk på eksamen

Hva skal du gjøre dersom universitetet eller høyskolen anklager deg for juks eller fusk på eksamen? Situasjonen oppleves ofte skremmende og du kan risikere å bli utestengt fra all høyere utdanning i ett år. Her er våre advokaters beste råd til deg dersom du anklages for fusk.

Råd fusk

Hva er fusk på eksamen?

Fusk, eller juks, er at du forsettlig eller grovt uaktsomt har brutt reglement under en eksamen. Dersom du forsettlig har hjulpet andre med å jukse ved en eksamen, kan utdanningsinstitusjonen også velge å utestenge deg fra universiteter og høyskoler. Dersom du ønsker å lese mer om hva som regnes som fusk eller juks kan du gjøre det her.

Gratis advokat ved mistanke om fusk

Hovedregelen er at studiestedet skal dekke alle kostandene til advokat. Alle høyskoler og universiteter er lovpålagt å dekke utgifter til advokat hvis de vurderer å bortvise eller utestenge deg fra utdanning. Våre advokater kan reglene om fri rettshjelp og vi ordner med alt det praktiske.

Advokatens råd til deg som er mistenkt for fusk

1. Varsel
Studiestedet sender deg et skriftlig varsel dersom du mistenkes for fusk. I varselet vil studiestedet vise til de bevisene de har for at du har fusket. Ofte vil du også bli kalt inn til et møte.

2. Advokat og saksbehandler har taushetsplikt
Saksbehandleren hos studiestedet har taushetsplikt etter forvaltningsloven, også advokatene hos Osloadvokatene har taushetsplikt. Ingen behøver derfor vite at du er mistenkt for fusk.

3. Din side av saken
Du kan kreve å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig for å fortelle din side av saken. Våre advokater kan hjelpe deg med skrive en slik uttalelse.

4. Fri rettshjelp
Du har krav på fri rettshjelp og at studiestedet dekker dine advokatkostnader.

Erstatning etter utestengelse

Hvis du blir mistenkt for fusk på eksamen vil reaksjonen ofte vøre å utestenge deg fra studiestedet i ett eller to semestre. Dersom du klager vil klagesaken ofte ta lang tid. Dersom du får medhold i klagen vil du ha vært utestengt urettmessig og utdanningen din vil bli urettmessig forsinket.

Det økonomiske tapet du lider av forsinket utdanning vil du kunne kreve erstattet. Det vil være uaktsomt av skolen å utestenge en student for fusk når det senere ikke kan bevises at studenten faktisk har fusket. Det økonomiske tapet vil kunne omfatte blant annet tapt lønn og betalte skolepenger.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kostnadene til advokat er ofte dekket av studiestedet

Alle universitet og høyskoler er lovpålagt å dekke kostanden til advokat i saker hvor studiestedet vurderer å utestenge eller bortvise en student. Derfor har du krav på advokat dekket av studiestedet fra det tidspunktet studiestedet sender saksfremlegg til klagenemnda. Ofte vil du også anses å krav på gratis advokat fra studiestedet sender deg varsel om at du mistenkes for fusk.

Mange ønsker også advokat fra før dette tidspunktet, ettersom dette kan hindre at det blir tatt ut sak i det hele tatt. Dersom du ønsker advokat før skolen sender varsel, kan du avtale dette direkte med våre advokater. Slike kostnader til advokat kan være dekket under din eller dine foreldres innboforsikring. Les mer om våre priser i fuskesaker her.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring