Vilkår for bruk

Copyright

All informasjon (bilder og tekst) på advokat.no er gjenstand for copyright og må ikke distribueres, lastes ned, endres, gjenbrukes og anvendes på andre Internett-sider eller brukes på annet vis bortsett fra det som her er oppgitt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Advokatfirmaet advokat.no AS.

Informasjonen på disse sidene er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig og er derfor av generell natur. Informasjonen gir ingen komplett eller autoritativ redegjørelse for gjeldende rett. Ved behov for juridisk rådgivning anbefaler vi deg å benytte juridiske ekspertise ved vårt advokatkontor.

Vi forsøker å sikre at all informasjon er så nøyaktig og presis som mulig, men advokat.no gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil på nettsidene.