Vår klient vant – motparten måtte tilbakebetale 2,8 millioner

Da motparten nektet å betale tilbake pengene som var lånt fra vår klient, tok klienten kontakt med advokat Svein Wennevik i Osloadvokatene. Med advokat Wenneviks bistand måtte motparten betale tilbake 2,8 millioner kroner samt alle utgiftene til advokat som vår klient hadde i saken. Denne artikkelen gir utrykk for resultatet i tingretten.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør

Fakta

Låneavtaler mellom private som er inngått muntlig er like gyldige som skriftlig

Bakgrunnen for tvisten

Vår klient eide en butikk og bodde i etasjen over. Motparten og vår klient ble bekjente og over tid venner. Motparten var en hyppig kunde i butikken og fikk etter hvert jobb med å pleie vår klients kone frem til hennes død. Da konen døde valgte vår klient å selge butikken til motparten. Over tid ga vår klient også motparten flere store private lån. Etter to år ønsket vår klient at motparten skulle underskrive å et gjeldsbrev. Motparten nektet og hevdet hun ikke skyldte vår klient noe som helst.

Motsatte seg alle krav

Samlet var vår klients krav på 2 807 000 kroner. Kravet omfattet både utestående betaling for en bedrift motparten hadde kjøpt av vår klient og flere private lån.

I tingretten motsatte motparten seg hele kravet. Motpartene mente at det aldri var gitt noen lån og at hun hadde betalt for selskapet hun kjøpte.

Salg av butikk

Da motparten kjøpte butikken var det 120 000 kroner som ikke ble betalt. Motparten hevdet at det var avtalt at dette beløpet ikke skulle betales da mattilsynet stengte butikken en måned 9 måneder etter at hun tok over butikken.

Retten var ikke enige med motparten og konkluderte med at vår klient hadde krav på betaling. Retten la særlig vekt på informasjonen fra Mattilsynet. Mattilsynet hadde funnet flere feil med merking av mat og skadedyr inne i butikken. Etter rettens syn var det motparten som hadde ansvaret for forholdene. Det var heller ikke sannsynlighetsovervekt at partene hadde inngått en avtale om at restbeløpet ikke skulle betales.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade

Private lån

Selv om lånene ikke var inngått skriftlig hadde vår klient selv ført oversikt over alle lånene som var gitt. Advokat Wennevik engasjerte en revisor som kunne vise at kvinnen over tid hadde hatt et overforbruk. Videre viste advokat Wennevik at 500 000 kroner hadde vært overført fra vår klients bankkonto til motpartens.

At partene i denne saken hadde inngått muntlige låneavtaler var heller ikke uvanlig ettersom partene var gode venner og blant annet hadde salget av butikken vært inngått muntlig.

Seier til vår klient

Advokat Wennevik vant saken for vår klient og motparten måtte tilbakebetale alle lånene som var gitt og vår klients saksomkostninger. Samlet utgjorde vår klients krav 2 807 000 kroner pluss forsinkelsesrenter fra første gang han krevde pengene tilbakebetalt.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Noen som ikke betaler tilbake et lån du har gitt?

Vi hjelper deg å undersøke om har et krav som kan tvangsinndrives. Ofte kan bistand fra advokat være avgjørende for å inndrive utestående fordringer.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Hos oss for du en uforpliktende evaluering av din sak – og det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Dersom du har rettshjelpsdekning gjennom forsikringen din hjelper vi deg alltid med å få kostandene til advokat dekket.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring