Uenige om forståelsen av et rettsforlik?

Rettsforlik er en enighet som partene har kommet til om hele eller deler av en sak undervis i et rettsmøte eller rettsmeklingsmøte. Rettsforlik har virkning som en rettskraftig dom og innebærer at man ikke kan anke den etter at rettsforliket er underskrevet. Men hva gjør to parter dersom man er uenige om hva man har blitt enige om?

I denne artikkelen gir våre eksperter deg en enkel innføring i reglene om rettsforlik.

Fakta

Et rettsforlik må være inngått etter reglene i tvisteloven § 19-11.

Forståelse av rettsforlik

Et rettsforlik er et skriftlig dokument og kan derfor forstås, og misforstås, ulikt av partene. Siden rettskraftig avgjørelse ikke kan ankes og dermed realitetsbehandles en ny runde i retten må man ha en annen løsning på å avklare uenigheter knyttet til rettsforlik.

Løsningen ligger først i tolkningen av rettsforliket. Dersom partene er uenige om forståelsen, kan retten ta stilling til tolkningen av rettsforliket.

Fakta

Osloadvokatene bistår klienter i tvister om tolkningen av rettsforlik. Nylig vant vi frem i tingretten med at vår klients borettslag hadde påtatt seg å dekke kostandene til utbedring i et rettsforlik. Borettslagets tolking av rettsforliket ble av tingretten kjent som feil.

Hvordan tolke et rettsforlik?

Utgangspunktet for tolkningen av rettsforlik er forlikets ordlyd. Dette fordi ordlyden i forliket best gir et objektivt utrykk for hva partene har blitt enige om. Men også andre omstendigheter kan tillegges ved tolkningen av rettsforlik.

Høyesterett har uttalt følgende om tolkningen av rettsforlik i en dom fra 1999:

«Ved tolkningen av det foreliggende rettsforlik må det tas utgangspunkt i forlikets ordlyd, men dette må etter mitt syn blant annet sammenholdes med de krav partene fremsatte, de påstander som de nedla, de forhandlinger som ledet frem til forliket, formålsbetraktninger og de opplysninger man for øvrig har om bakgrunnen for forliket.»

Osloadvokatene hjelper deg med å heve kjøpet, hvordan fungere heving av kjøp

Endring eller bortfall av rettsforlik

Et rettsforlik kan endres eller faller bort som ugyldig etter de samme reglene som for alminnelige avtaler, primært de reglene som følger av avtaleloven. Terskelen for å endre et rettsforlik eller kjenne det ugyldig er høy og vil være mest relevant for det foreligger svikaktig oppførsel fra motparten ved inngåelsen av rettsforliket.

Fremgangsmåten for å kjenne et rettsforlik ugyldig er å ta ut søksmål for tingretten. Ta kontrakt med våre advokater for å få en vurdering av ditt rettsforlik kan kjennes ugyldig.

Forskjellen mellom rettsforlik og alminnelig forlik

Alminnelige forlik, eller bare kalt forlik, er en avtale mellom to parter. Virkningen av et slik forlik er derfor den samme som en avtale. En slik avtale har ikke samme virkningene som et rettsforlik og må tas til domstolen for å få fastsatt at avtalen kan brukes som for eksempel tvangsgrunnlag for betaling.

Arne Heiestad

Managing partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om rettsforlik eller en sak du ønsker å få vurdert?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi hjelper deg hele veien i din sak.

Hos oss for du en uforpliktende vurdering av saken din og vi undersøker alltid om du har krav på at kostandene skal dekkes av ditt forsikringsselskap eller gjennom ordninger som fri rettshjelp. Ta kontakt med vår eksperter i dag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Arne-480x480-1.jpg

Arne Heiestad
Managing partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring