Kan du angre på tvangsoppløsning av boligsameie?

I et boligsameie kan det oppstå uenigheter mellom sameiere. Som en sameier i et boligsameie kan du kreve tvangsoppløsning av sameiet, men er du bundet til denne avgjørelsen?

byggemelding, ikke byggemeldt, råte, nabovarsel, bolig, dispensasjon, tomtefeste, støy, trampoline, naboloven, offentlige godkjennelser

Tvangsoppløsning

Enhver sameier, uavhengig av for hvor stor del, kan kreve å få sameiet oppløst, jf. sameieloven § 15. Boliger som eies i sameie kan sjeldent deles uten skade. Når slike boligsameier oppløses skal eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Vilkår og grunn til oppløsning

Det stilles ingen krav til grunnen for at sameiet skal oppløses. Adgangen til tvangsoppløsning er derfor en rett alle sameiere har, uten behov for å grunngi hvorfor sameiet skal oppløses.

Et vilkår for tvangsoppløsning er at den/de som ønsker å oppløse boligsameiet må gi varsel med rimelig frist. Hvordan salget skal gjennomføres, for eksempel gjennom auksjon eller medhjelper, avgjøres av tingretten.

Forkjøpsrett

Ved salg av boligen har de øvrige sameierne forkjøpsrett til eiendommen. Ved bruk av forkjøpsretten kan enten en av de tidligere sameierne kjøpe hele eiendommen eller noen av de tidligere sameierne sammen kjøper eiendommen og eier det nye sameiet.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening

Angrer seg?

Dersom en sameier har fremsatt et krav om tvangsoppløsning, skal domstolen avgjøre om boligen skal selges. Men hva kan sameieren gjøre dersom personen angrer seg?

Nylig svarte Høyesterett på dette spørsmålet. Høyesterett viste til at det er et grunnleggende prinsipp at det er partene i en tvist som disponerer over saken. Den begjærende parten kan derfor trekke kravet frem et bud et stadfestet. Det kan være ulike årsaker til å trekke en begjæring om tvangsoppløsning. Problemene i sameiet kan ha løst seg, eller den begjærende part kan ønske å fremme et alternativt krav om seksjonering.

Fakta

Seksjonering er at boligsameiet deles opp i eierseksjoner og underlegges eierseksjonsloven.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du problemer eller spørsmål om tvangsoppløsning av boligsameier?

Osloadvokatene har flere eksperter på eiendomsrett. Vi undersøker alltid om du har krav på erstatning av dine utgifter under innboforsikring eller annen forsikring. Det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring