Student fikk medhold i fuskesak med bistand fra Osloadvokatene

Blir du anklaget for fusk kan det få store konsekvenser. Eksamen kan bli annullert og du risikerer å bli utestengt fra all høyere utdanning i inntil ett år.

tekstlikhet fusk, fusk

Fakta

For at studiestedet skal sanksjonere mot fusk må det både foreligge objektivt fusk, altså brudd på eksamensreglementet, og studenten må enten ha ment å jukse eller ha vært grovt uaktsom.

10% plagiat

Mastergradsstudenten hadde 10% plagiat på en hjemmeeksamen. Oppgaven bestod av flere utdrag fra en artikkel sin var tilgjengelig på internett som bare var tilpasset for å passe med teksten. Det var ingen kildehenvisninger til artikkelen.

Studiestedet hevdet at det ikke var tilfeldig at besvarelsen inneholdt avsnitt fra artikkelen og mente derfor  at det var bevist at studenten hadde forsøkt å fremstille andres arbeid som sitt eget.

Erkjente bruken av artikkelen

Studenten erkjente umiddelbart at han hadde brukt artikkelen og forklarte studiestedet at denne skulle vært med i kildelisten. Studenten var klar på at unnlatelsen skyldtes at han hadde kommet i tidsnød på eksamen og ikke hadde rukket å gå gjennom alle kildene. Studiestedet trodde ikke på at dette bare var en glipp og fremmet derfor sak for klagenemnda om annullering av eksamen og utestengning i to semestre.

Søkte hjelp hos Osloadvokatene

I saker hvor studiestedet vurderer utestengelse er studentens advokatkostnader dekket av studiestedet. Studenten henvendte seg til Osloadvokatene som mente at utestengelse ville være for strengt.

Normalsanksjonen der studenten har fusket med viten og vilje er annullering av eksamen og utestengelse i to semestre. Der studenten har fusket som følge av grov uaktsomhet er normalsanksjonen annullering av eksamen og utestengelse i ett semester. Hver sak må likevel bedømmes konkret og etter vår vurdering var utestengelse en for streng sanksjon i dette tilfellet. Osloadvokatene anførte at den korrekte sanksjonen i dette tilfellet var annullering av eksamen, uten utestengelse.

Osloadvokatene fikk medhold

Det ble slått fast av klagenemnda at det objektivt sett forelå plagiat. Nemnda fant ikke at studenten hadde jukset med viten og vilje, men at studenten hadde vært grovt uaktsom. Tidsnøden kunne ikke frita studenten fra ansvar.

Klagenemnda fattet til slutt vedtak om å annullere studentens eksamen uten utestengelse. Studenten måtte derfor ta eksamen på nytt, men kunne fortsette studiet uavbrutt.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i forbindelse med en tilsvarende sak?

Å bli konfrontert av en utdanningsinstitusjon med at man er mistenkt for fusk vil kunne oppleves som svært tøft. Konsekvensene av å bli tatt i fusk er strenge, og det kan være mye som står på spill for den enkelte student. Det er derfor viktig å vite at man har krav på advokatbistand i slike saker, og at skolen dekker advokatutgifter. Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en fuskesak hjelper vi deg gjerne. Å ha med seg en advokat i prosessen kan være en trygghet, da advokaten vil sikre at dine interesser blir ivaretatt.

 


 

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring