Fikk to milioner kroner mer ved skifteoppgjøret

Nylig var en tvist om skilsmisse oppe i Oslo tingrett. Partene i saken var fra Kina og Japan, og ble skilt i 2012. Partene eide en leilighet i Kina og en i Norge. Spørsmålet i saken var om kvinnen kunne skjevdele deler av verdien av leiligheten i Kina. Videre var partene uenige om hvordan verdistigningen av leiligheten skulle deles.

advokat.no osloadvokatene

Enighet om at norsk rett skulle legges til grunn for skifteoppgjøret

Utgangspunktet ved en skilsmisse er at formuen skal skiftes etter reglene i det landet som ektefellene hadde sin første felles bolig. Partene var imidlertid enige om at norsk rett skulle legges til grunn. Saken ble derfor løst etter norsk rett.

Kvinnen fikk ikke medhold i at hun kunne skjevdele

Etter ekteskapsloven § 59 kan verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde før ekteskapet ble inngått kreves holdt utenfor delingen. Partene var enige om at leiligheten ble betalt av mannens konto. For at kvinnen skulle kunne skjevdele måtte hun dermed bevise at deler av kjøpesummen var penger hun hadde fra før ekteskapet ble inngått. Videre måtte hun bevise at pengene var satt inn på mannens konto.

I kontoutskriftene fant ikke retten spor etter at hun har satt penger inn på mannens konto. Hun hadde dermed ikke bevist at deler av kjøpesummen var penger hun hadde fra før ekteskapet ble inngått. Kvinnen fikk derfor ikke medhold i at hun kunne skjevdele.

Verdien av leiligheten i Kina

De siste årene har det vært en betydelig verdistigning i Kina. Det var derfor viktig å avklare hvilket tidspunkt som skulle legges til grunn for fastsettelsen av leilighetens verdi. Mannen hevdet at partene i et rettsmøte i 2014 bestemte at han skulle ta over leiligheten. Han mente derfor at verdien av leiligheten i 2014 måtte legges til grunn for skifteoppgjøret.

Utgangspunktet er at skiftetidspunktet skal legges til grunn for hvor mye leiligheten er verdt. Dersom partene har avtalt hvem som skal overta leiligheten på et tidligere tidspunkt, skal verdien av leiligheten på dette tidspunkt legges til grunn for oppgjøret.

Retten la vekt på at det ikke var enighet om pris, samt at partenes atferd tilsa at det ikke var inngått en avtale. Retten kom derfor til at det ikke var avtalt hvem som skulle ta over leiligheten i 2014. Verdien av leiligheten på skiftetidspunktet ble dermed lagt til grunn for oppgjøret.

Dagens verdi av leiligheten ble lagt til grunn ved skifteoppgjøret

Det var 4 millioner kroner i forskjell på den verdien mannen mente leiligheten var verdt i 2014, og dagens verdi. Som følge av at dagens verdi ble lagt til grunn ble kvinnen tilkjent 2 millioner kroner mer ved oppgjøret.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring