Osloadvokatene vant sak hvor en student var utestengt som følge av fusk

Nylig fikk Osloadvokatene medhold i universitetets klagenemnden om at vår klient ikke hadde fusket på eksamen. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse med fuskesaker.

utestengelse fusk

Forbud mot fusk

Etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 (1) og 4-8 (3) kan studiestedet annullere en eksamen og utestenge studenten fra studiestedet dersom studenten forsettlig eller grovt uaktsom har fusket ved eksamen. Det må derfor først objektivt foreligge et brudd på eksamensreglementet og deretter må kandidaten med hensikt ha brutt disse eller opptrådt så klanderverdig at det anses som grovt uaktsomt.

Fakta

Alle studenter er forpliktet til å sette seg inn i eksamensreglementet og hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Fant likheter med en annen besvarelse

Universitetet mistenkte fusk på eksamen da de hadde funnet flere likhetstrekk med en annen students besvarelse. Av eksamensreglementet var samarbeid med andre studenter under eksamen ikke lov og universitetet reiste derfor sak fra klagenemnda.

Vår klient, studenten, hevdet derimot at hun ikke hadde fusket eller forsøkt å fuske under hjemmeeksamenen. Studenten ble derfor svært lei seg og redd da hun fikk anklagene og tok derfor kontakt med Osloadvokatene. I slike saker dekker universitetet kostandene til advokatbistand, vår klient fikk derfor gratis advokatbistand.

Samarbeid før eksamen

Advokat Kristian Berge hos Osloadvokatene tok saken og gjorde gjeldene overfor klagenemnda at studenten ikke hadde fusket. Advokat Berge anførte at årsaken til at besvarelsene var like var at de to studentene hadde samarbeidet og sammen forberedte seg inn mot eksamenen.

Begge studentene hadde kommet til samme uriktige svar på eksamenen. Studentene hadde derimot brukt ulike oppsett og ulik grad av mellomregninger. Advokat Berge hevdet derfor at likhetens eneste forklaring var at  studentene hadde jobbet mye sammen i løpet av semesteret og hadde lik forståelse av faget.

Fikk medhold i klagenemnda

Vår advokat Berge fikk medhold i at det ikke forelå objektiv fusk. Vår klient fikk derfor fortsette studiet uavbrutt og uten å måtte avlegge ny eksamen i emnet.

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ønsker du bistand fra Osloadvokatene?

Å bli mistenkt for fusk kan være veldig belastende. Konsekvensene kan også være svært strenge og kan i verste fall føre til ett års forsinkelse i studieprogresjonen. Det er derfor viktig å vite at studiestedet dekker kostanden til advokatbistand i slike saker.

Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en fuskesak, hjelper vi deg gjerne. Osloadvokatene har flere dyktige advokater som har lang erfaring med fuskesaker, og som vil sikre at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.

 


 

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring