Hva sier kjøpsloven om heving av kjøp?

Kjøpsloven gjelder for alle kjøp så lenge det ikke er fastsatt noe annet i andre lover. Men hva sier kjøpsloven om heving av et kjøp?

drøftelsesmøte 15-1, hva sier kjøpsloven om heving av kjøp

Fakta

Å heve kjøpet betyr at kjøpsavtalen opphører. Hver part skal da levere tilbake det de har mottatt.

Virkeområdet

Kjøpsloven er en de mest sentrale kontralslovene i Norge. Loven gjelder for alle typer kjøp, med mindre det står noe annet i loven.

Kjøpsloven gjelder både for kjøp og salg mellom to næringsdrivende og to privatpersoner.

Hva kan føre til heving?

Etter kjøpsloven kan både en forsinkelse og en mangel, eller feil, gi grunnlag for heving.

ektefellebidrag

Heving som følge av forsinkelse

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes deg som kjøper er kjøpet forsinket.

En forsinkelse kan gi grunnlag for heving dersom:

  1. Forsinkelsen medfører et “vesentlig kontraktsbrudd“, eller
  2. Du gir en rimelig tilleggsfrist og kjøper ikke oppfyller kjøpet innen denne nye fristen.

Har du gitt en tilleggsfrist kan du ikke heve kjøpet mens denne fristen løper.

Heving som følge av mangel eller feil

I utgangspunktet er en mangel et avvik mellom det som er levert og det som er avtalt. Det vil også være en mangel ved varen dersom den ikke tilfredsstiller kravet til en alminnelig god vare eller selger har gitt uriktige eller misvisende opplysninger om varen.

Hvis varen du har kjøpt har en feil eller mangel kan kjøpet heves dersom mangelen utgjør et “vesentlig kontraktsbrudd”, jf. kjøpsloven § 39 første ledd. Kravet om at mangelen må føre til et vestlig kontraktsbrudd er en terskel for hvilke mangler som kan gi grunnlag for heving. Det er altså ikke alle mangler som gir grunnlag for heving.

Rettspraksis har presisert at spørsmålet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra avtalen. I dette ligger det at det vil variere fra kjøp til kjøp hva som er rimelig. Det vil avhenge av blant annet prisen, hvilken vare som er solgt og andre forhold rundt kjøpet.

Ta kontakt med våre advokater dersom du lurer på om du kan heve ditt kjøp.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp

Husk reklamasjon!

For å gjøre en mangel gjeldene må du huske å reklamere. En reklamasjon er en melding eller et varsel til selger om hva slags feil eller mangel det er ved varen.

Reklamasjonen må være gitt innenfor en relativ frist og en absolutt frist. Den absolutte fristen er på to eller fem år, avhengig av hvor lenge en vare er ment å vare. Er reklamasjonen satt frem etter den absolutte fristen, kan ikke mangelen gjøres gjeldene.

Den relative fristen er et krav om at reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. For å avgjøre om reklamasjonen er innenfor den relative fristen må det derfor gjøres to vurderingen. Den første er når fristen løper fra, altså når du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Den andre vurderingen er hvor lang tid som er rimelig i denne konkrete saken.

En reklamasjon om heving må også inneholde informasjon om at du ønsker å heve kjøpet.

Fakta

Kjøper kan også kreve erstatning i tillegg til heving dersom kjøper har lidd et økonomisk tap ved kjøpet.

Alternative beføyelser

Dersom varen din er forsinket eller det er en mangel ved varen, men det ikke er tilstrekkelig for å heve kan du ha krav på andre misligholdsbeføyelser. Detter blant annet:

  • Erstatning
  • Prisavslag
  • Retting
  • Omlevering

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål.

Nicolay Carlsen

Advokat/partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kan innboforsikringen i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Det påløper aldri noen kostander før vi er enig om et oppdrag. Ta derfor kontakt for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


 

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Nicolay-480x480-1.jpg

Nicolay Carlsen
Advokat/partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring