Guide til heving av et kjøp

Hva betyr det å heve et kjøp? I denne artikkelen gir Osloadvokatene en guide til heving av ditt kjøp.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade

Hva betyr å heve?

Å heve et kjøp betyr at avtalen oppheves. Hver av partene lever tilbake det de har mottatt og alle forpliktelsene etter kontrakten faller bort. Dette betyr at selger skal levere tilbake kjøpesummen til kjøper og kjøper skal levere tilbake varen til selger.

Man kan heve både avtaler om kjøp av en ting, som en sykkel, bil eller hus, og avtaler om levering av tjeneste. En tjeneste er for eksempel vasketjenester, et håndverkoppdrag eller en frakttjeneste.

Hovedregelen for alle avtaler er at de skal holdes, å heve en avtale er derfor et unntak fra denne hovedregelen. Det kreves derfor et rettslig grunnlag for å heve en avtale.

Fakta

Det finnes ikke en lov for alle kjøp. Hvilken lov som regulerer din avtale avhengig av hvilken tjeneste eller vare du har kjøpt og hvem du har kjøpt tjenesten eller varen av. For enkelte kjøp kan det også hende det ikke finnes noen lov som regulerer forholdet mellom kjøper og selger.

Vilkår for å heve kjøpet

For å heve et kjøp må det foreligge en mangel eller feil og mangel må gi kjøper en rimelig grunn til å se seg løs fra avtalen.

En mangel er i utgangspunktet et avvik fra det som er avtalt. Altså dersom den varen som er levert ikke samsvarer med det som er avtalt mellom partene. Et eksempel er dersom du har bestilt en blå sykkel og sykkelen som blir levert er rød, foreligger det en mangel ved sykkelen. For å fastslå hva som er avtalt skal det blant annet ses hen til:

  • Den skriftlige avtalen
  • Muntlige utsagn fra kjøper og selger
  • Annen reklame fra selger

Det finnes også andre bestemmelser om forhold som kan utgjøre en mangel. Ta derfor kontakt med våre advokater dersom du tror at det foreligger en mangel ved varen din.

Det andre vilkåret er at kjøperen må ha rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen. Dette er et vilkår om at mangelen må være av en slik karakter at den kommer over terskelen. Hva som skal til for at kjøperen har en rimelig grunn til å ses seg løs fra avtalen må avgjøres konkret. Det er med andre ord ikke noe fast svar på hvilke mangler som gir grunnlag for å heve avtalen. Terskelen vil også variere avhengig av om selger er en profesjonell selger eller en privatperson.

Vår advokater er eksperter på kjøp, salg og heving og bistår deg i din sak. Dersom det er behov for det vil vi også hente inn sakkyndige.

Tusler

Husk reklamasjon!

Muligheten til å heve kjøpet varer ikke evig. Som kjøper kan du miste din rett til å kreve heving dersom du ikke reklamer innen lovens frister. En reklamasjon er et beskjed eller varsling til selger om hvilke mangler og feil som foreligger ved varen. For å heve kjøpet må også reklamasjonen inneholde informasjon om at kjøper krever heving.

Fristen for å kreve heving avhenger av kontraktstypen, altså hva som er kjøpt og solgt, og hvem som er selger og kjøper. Ta derfor kontakt med våre advokater som er eksperter på heving for å undersøke reklamasjonsfristen i din sak.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Forsikringen kan dekke dine advokatutgifter

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp, og ønsker å heve kjøpet kan innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

 


 

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring