Guide til heving av kjøp mellom privatpersoner

Når både kjøper og selger er privatpersoner har man andre rettigheter enn dersom selger er et selskap og kjøper en privatperson. Det er viktig å huske på denne forskjellen dersom varen du har kjøpt er forsinket eller du oppdager feil eller mangler ved kjøpet og ønsker å heve. Her er Osloadvokatenes guide til heving av kjøp mellom privatpersoner.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner

Fakta

Å heve kjøpet betyr at kjøpsavtalen opphører. Hver part skal da levere tilbake det de har mottatt.

Heving

Utgangspunktet for alle kjøp er at avtalen skal holdes. Altså kjøper skal motta varen og betale selger kjøpesummen. Heving er derfor et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Det må derfor være en bestemmelse som gir kjøper rett til å heve kjøpet.

Fakta

Det er stor forskjell om selger er privatperson eller næringsdrivende. Er selger næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven, mens kjøpsloven gjelder dersom selger er privatperson.

Kjøpsloven

Et viktig skille mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er at kjøper og selger ikke kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser etter forbrukerkjøpsloven. For kjøpsloven er det motsatt, og partene kan derfor avtale seg bort fra lovens bestemmelser.

Forsinkelse eller vesentlig mangel

Du kan ha krav på heve kjøpet dersom det foreligger en forsinkelse eller dersom det er en mangel ved varen du har kjøpt.

Hovedregelen for å heve kjøpet som følge av en forsinkelse er at forsinkelsen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Det er altså ikke enhver forsinkelse som gir grunnlag for heving. Dersom du gir selger en rimelig tilleggsfrist til å levere, men selger ikke klarer å oppfylle avtalen innen denne fristen kan du heve kjøpet etter at fristen har løpt ut.

For mangler, eller feil, er kravet om feilen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Hva som er et vesentlig kontraktsbrudd er en kompleks vurdering. Det avgjørende er om du som kjøper, har rimelig grunn til å si deg løst fra avtalen. Det vil være av særlig betydning om andre misligholdsbeføyelser som prisavslag, retting og omlevering vil bøte på mangelen slik at forholdet i kontrakten rettes opp.

Kontrakten

Siden kjøper og selgere kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser er kontrakten den viktigste kilden for å avklare om den varen som er levert er i samsvar med avtalen emllom kjøper og selger. Det som står skriftlig i kontrakten er viktig, men også det som er sagt mellom kjøper og selger spiller inn i vurderingen, samt annen reklame selgeren har lagt ut om varen.

Advokatens råd

Om du kan heve og hva som utgjør et vestlig kontraktsbrudd er krevende vurdering. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en av våre erfarne advokater som er eksperter på kjøp mellom private parter. Hos Osloadvokatene får du en uforpliktende evaluering av saken din, så det lønner seg å ta kontakt med oss en gang for mye enn for lite.

Her er en liste over våre advokaters beste råd, dersom du tror du har et hevingskrav:

 1. Dokumenter varens tilstand
  Det er viktig å dokumentere hvilken tilstand varen er i dersom selger mener at det er din bruk som har ført til mangelen.
 2. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon
  Kvitteringer på kostander du har fått som følge av mangelen kan du få erstattet av selger. Annen dokumentasjon er også viktig for å belyse saken.
 3. Husk reklamasjonsfristene
  Ønsker du å heve er det frister du må forholde deg til. Venter du for lenge kan kravet ditt være foreldet.
 4. Ta kontakt med en advokat
  Du kan ha krav på dine kostander til advokat dekket av innboforsikringen. En dyktig advokat vil gi deg veiledning, råd og bistand gjennom hele prosessen.

Hva er fusk

Reklamasjon

Det er to reklamasjonsfrister du må forholde det til. Disse kalles den relative og den absolutte reklamasjonsfristen. Du må være innenfor begge fristene for at ditt krav skl være intakt.

Den absolutte reklamasjonsfristen bestemmer at du må gjøre en mangel gjeldene senest tre eller fem år etter overlevering, avhengig av hvor lenge varen er ment å vare. Dersom kravet fremsettes etter at denne absolutte fristen er utløpt har du mistet ditt krav.

Den relative reklamasjonsfristen er et krav om at du må fremsette kravet innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Det er altså ikke nok med at du ikke var kjent med mangelen, dersom du burde vært kjent med mangelen løper den relative reklamasjonsfristen fra dette tidspunktet. Hva som er innen rimelig tid vil variere fra sak til sak, men er ment å beskytte selgeren slik at en kjøper ikke kan sitte på kravet sitt i lang tid uten å gjøre det gjeldene.

Reklamasjonen må gi beskjed om hva slags mangel det er ved varen. For heving må også reklamasjonen inneholde opplysninger om at kjøper ønsker å heve.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kan innboforsikringen i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Det påløper aldri noen kostander før vi er enig om et oppdrag. Ta derfor kontakt for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


 

– Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring