Dekning av advokatkostander før varslet søksmål

Hovedregelen er at den part som vinner et søksmål har krav på sine sakskostnader dekket av motparten. I sakskostnader inngår utgifter til advokat som påløper i forbindelse med rettssaken.

Men hva med kostander til advokat som er påløpt før det er varslet søksmål – kan disse økonomiske utgiftene dekkes?

Fakta

Sakskostnader er kostander som er påløpt i forbindelse med en rettsak. Dette kan være kostander som utgifter til takstmann eller utgifter til advokat.

Vunnet saken helt eller delvis

Den som skal ha krav på sakskostnader må ha fått medhold fullt ut, altså i alt som krevers, eller i det vesentlige. Om en part har fått medhold i det vesentlige vurderes samlet for alle krav som er fremmet i saken.

En part har også krav på sakskostnadene dersom parten har fått medhold av betydning, uten å vinne saken, og dersom tungtveiende grunner tilsier det. Denne unntaksregelen er relevant der en part har oppnådd så mye gjennom søksmålet at det ikke ville vært rimelig å forvente at parten skulle akseptert motpartens standpunkt i tvisten. Siden det i tillegg kreves særlige grunner er terskelen for å bli tilkjent sakskostnader dersom man ikke vinner saken høy.

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte

Utgifter før saksanlegg som kommer til nytte i tvisten

Høyesterett har uttalt at sakskostnader kan kreves for utgifter som er påløpt før saken, dersom de har kommet til nytte i saken. Dette må avgjøres etter en nærmere vurderingen. Adgangen til å kreve slike kostander dekket kan være viktig ettersom det man kan være usikker på eksistensen av kravet sitt, eller mulig omfanget.

Ta kontakt med våre advokater for å vurdere saken din.

Arne Heiestad

Managing partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende vurdering av din sak.

Vi vurderer saken din og undersøker alltid om du har krav på kostander dekket gjennom forsikringen din eller ordninger som fri rettshjelp. Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Arne-480x480-1.jpg

Arne Heiestad
Managing partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring