Advokatens råd til heving av bilkjøpet

Bil er for mange en omfattende investering. Dersom bilen ikke er i den standen du forventer kan du ønske å heve kjøpet. Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal håndtere en selger dersom du ønsker å heve kjøpet. I denne artikkelen gir vår advokater deg de beste rådene dersom du ønsker å heve bilkjøpet.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Fakta

Kjøp av bil mellom privatpersoner er regulert av kjøpsloven.

Grunnlag for heving

Heving er et unntak fra utgangspunktet om at avtaler skal holdes. Dersom bilkjøpet heves, skal selger levere tilbake pengene til kjøper og kjøper skal levere tilbake bilen til selger.

Kjøpers rett til heve bilkjøpet følger av kjøpsloven § 25 og 39. Kjøper har rett til å heve dersom det foreligger et kontraktsbrudd, altså en mangel eller forsinkelse ved varen, og kontraktsbruddet er vesentlig.

Har kjøper rimelig grunn til å se seg løst fra bilkjøpet?

Det er ikke noe entydig svar på når et kontraktsbrudd er vesentlig. Det avgjørende er om kjøper i den konkrete saken har en rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen. Det er altså ikke alle kontraktsbrudd som gir grunnlag for heving. Våre advokater er eksperter på bilkjøp og hjelper deg vurdere om du har krav på å heve kjøpet. Dersom det er nødvendig henter vi inn sakkyndige som kan vurdere feilene ved bilen din.

ektefellebidrag, heving av kjøp mellom privatpersoner

Reklamasjon

Det er viktig å ikke glemme reklamasjon. Reklamasjon er en melding til selger. Reklamasjonen må inneholde opplysninger om hvilke mangler bilen har og at du ønsker å heve kjøpet. Reklamasjonen må være gitt til selger innen lovens frister. Etter kjøpsloven er det to frister å overholde, en absolutt og en relativ.

Den absolutte reklamasjonsfristen for bilkjøp mellom privatpersoner er på to år fra overleveringstidspunktet. Det betyr at kjøper mister retten til å gjøre mangelen gjeldene dersom han gir selger beskjed senere enn to år etter at han har overtatt bilen.

Etter den relative reklamasjonsfristen må reklamasjonen være gitt innen rimelig tid fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid må vurderes i den enkelte saken. Fristen regnes ut fra det tidspunktet kjøperen fant eller burde funnet ut av mangelen. Dette betyr at du kan ha en plikt som kjøper til å undersøke om det foreligger en mangel, dersom det er noen indikasjoner på at ting ikke er som det skal være.

Alternative beføyelser

Dersom varen din er forsinket eller det er en mangel ved varen, men det ikke er tilstrekkelig for å heve kan du ha krav på andre misligholdsbeføyelser. Detter blant annet:

 • Erstatning
 • Prisavslag
 • Retting
 • Omlevering

Om disse andre misligholdsbeføyelse vil rette opp balansen i kontraktsforholdet vil det spille inn ved avgjørelsen om kjøper kan heve.

Kjøper fikk heve bilkjøpet

I en avgjørelse fra Høyesterett i 2015 fikk kjøper medhold i sitt hevingskrav. Kjøper hadde kjøpt en ny bil. Det viste seg senere at bilen hadde feil kilometerstand, hadde vært brukt som utstillingsbil og manglet fabrikkgarantien. Disse feilene utgjorde et avvik fra avtalen og kunne ikke rettes opp gjennom andre misligholdsbeføyelser. Høyesterett fant derfor at kjøper hadde grunnlag for heving.

Typetilfeller

Osloadvokatene har lang erfaring med bilkjøp. Noen typetilfeller av mangler som kan gi grunnlag for heving er blant annet:

 • Vannlekkasje
 • Feil på girkasse
 • Trimmet bil
 • Feil kilometerstand
 • Tidligere skade på bilen
 • Rust
 • Feil servicehistorikk

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket bilkjøp og ønsker å heve kjøpet vil som regel bilforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Også innboforsikringen kan i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

 


 

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring