Advokaten forklarer når du kan kreve avslag i leia

Når man inngår et leieforhold forplikter leietaker seg til å betale en fastsatt sum i leie hver måned. Dersom utleier ikke opprettholder sine forpliktelser og du sitter igjen med et dårligere husrom, kan du ha krav på avslag i den avtalte leien.

I denne artikkelen gir Osloadvokatene sine advokater deg svar på når du kan ha krav på avslag i husleia.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen

Fakta

Avtaler skal som den klare hovedregel holdes slik de er inngått. Det betyr at husleia skal betales som avtalt og utleier skal levere et husrom som avtalt.

Rettslig grunnlag for avslag i husleia

Etter husleieloven § 2-11 kan leietaker kreve avslag i leia dersom det foreligger en forsinkelse eller dersom husrommet lider av en mangel.

Omfanget av avslaget avhenger av forsinkelsen eller mangelen.

Adgangen til å kreve avslag i leien er et unntak fra utgangspunktet om at avtaler skal holdes. Dersom det gis avslag i leia revideres kontrakten med hensyn til leiesummen frem til husrommet er uten forsinkelse eller mangel.

Avslag i husleien ved forsinkelse

Dersom husrommet ikke er stilt til leietakerens disposisjon til avtalt tid har leietakeren krav på avslag i leien frem til overlevering, jf. første ledd.

Dersom forsinkelsen bare gjelder en del av husrommet skal avslaget settes lik verdien av den delen av husrommet som er forsinket

Mangler kan gi avslag i husleien

Dersom det foreligger en mangel, eller feil, ved husrommet som senker leieobjektets verdi, skal leietaker gis et avslag i leien tilsvarende verdireduksjonen. Leietakeren mister sin rett til avslag dersom leietakeren har avslått et tilbud om retting som leietakeren plikter å motta.

At leieobjektet har en mangel betyr som hovedregel at husrommet ikke er i avtalt stand. Videre er kravene til husrommet regulert i bestemmelsene §§ 2-2 til 2-5.

At utgangspunktet skal tas i avtalen betyr at det er tilstanden som er avtalt mellom leietaker og utleier som er utgangspunktet for om det er noe feil med husrommet. For å avklare hva som er avtalt må du se på både den skriftlige avtalen, det som er fortalt og vist på visning og annen reklame fra utleier.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Usikker på om du har krav på avslag?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Avslag i husleia kan utgjøre betydelige summer og er ment å rette opp i balansen i kontraktsforholdet. Osloadvokatene har lang erfaring og høy kompetanse med å bistå i utleietvister.

Vi undersøker alltid om du har krav på dekning til advokatkostandene gjennom innboforsikringen. Uansett påløper det aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


 

– Jeg har fått bistand fra Osloadvokatene til å løse ulike juridiske tvister og saker, og jeg er meget godt fornøyd med både kunnskapsnivå, tilgjengelighet og ikke minst løsnings-grad. Kan anbefales.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring