Advokaten forklarer: Hvordan kreve heving av et kjøp?

Den klare grunnen til man ønsker å heve et kjøp, er at det kjøpte ikke er den standen man har avtalt. Det kan være krevende å vite hva man har krav på og hvordan man skal forholde seg til en motpart som motsetter seg hevingskravet ditt. I denne artikkelen forklarer våre advokater hvordan du kan kreve heving.

hva sier kjøpsloven om heving av kjøp

Fakta

For å ha krav på heving må to vilkår være oppfylt. Det må foreligge et "kontraktsbrudd", og kjøper må ha rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen.

Kontraktsbrudd

Det utgjør et kontraktsbrudd om varen er forsinket eller det foreligger en “mangel”, altså en feil. Hovedregelen for mangler er at en vare har en mangel om det leverte avviker fra det som er avtalt. For å avklare hva som er avtalt tar man utgangspunkt i partenes skriftlige avtale. I vurderingen av hva som er avtalt tas det også hensyn til blant annet muntlige kommunikasjon mellom partene og annet reklamemateriale fra selger.

Rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen

Det må avgjøres i hver enkelt sak om kjøper har rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen. Dette betyr at alle forhold i saken er av betydning. Særlig viktig er forholdet mellom kjøper og selger. Dersom selger er profesjonell og kjøper en forbruker, skal det mindre til før forbrukeren har rett på heving. Ellers vil prisen, forhold ved avtaleinngåelse, omfanget av mangelen og andre forhold være av betydning for om kjøper har en rimelig grunn til å heve avtalen.

ektefellebidrag, heving av kjøp mellom privatpersoner

Reklamasjonen

Husk reklamasjon! Reklamasjon er en melding til selger om hvilke mangler som foreligger ved varen. Reklamasjonen må også inneholde opplysninger om at du ønsker å heve kjøpet. For å beskytte selgeren må reklamasjonen være inngitt innen to frister. En absolutt og en relativ frist.

Den absolutte fristen er enten på to eller fem år. Avhengig av hvor lenge varen er forventet å vare. Dersom meldingen til selgeren er inngitt etter den absolutte fristen mister kjøper retten til å påberope seg mangelen.

For å være innenfor den relative fristen må reklamasjonen være inngitt innen rimelig tid fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid avgjøres i den enkelte saken, med hensyn til blant annet selgeres behov for en hurtig avklaring av om det foreligger en mangel. Fristen løper fra kjøper oppdager eller burde oppdage mangelen. Dette betyr at kjøper har plikt til å undersøke forhold som kan gi grunn til å tro at det foreligger en mangel. Kjøper kan med andre ord ikke sitte stille i båten om det er indikasjoner på at noe er galt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kan innboforsikringen i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Det påløper aldri noen kostander før vi er enig om et oppdrag. Ta derfor kontakt for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring