Har du krav på gratis advokat ved heving av kjøp?

Det er ikke lett å vite hva du skal gjøre dersom du ønsker heve en avtale. Ofte vil det være store summer som står på spill. En dyktig advokat kan hjelpe deg og du kan ha krav på at kostanden til advokat dekkes.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade

Fakta

Å heve en kjøpsavtale betyr at avtalen opphører. Det kjøpte skal da leveres tilbake til selger og selger leverer tilbake pengene kjøper betalte.

Advokatkostander dekket gjennom forsikringen

I saker hvor du selger motsetter seg heving har du ofte krav på at forsikringsselskapet dekker nødvendige kostander til advokat. En slik dekning kan du for eksempel ha gjennom innboforsikringen din.

Forsikringen dekker gjerne advokatkostander opp til  kr 100 000,-. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du kan ha krav på dekning fra ulike forsikringer og forsikringsselskaper du har.

Kostandene dekket av motparten

Dersom din sak ender med søksmål kan du også kreve saksomkostningene dekket av motparten. De advokatkostandene du har pådratt deg vil da kunne dekkes av motparten. En forutsetning er da at du vinner frem med ditt krav.

Slike kostander til advokat dekkes fordi dette er kostander du ikke ville hatt om selger hadde levert det som var avtalt. Når selger da feilaktig motsetter seg heving har du krav på full erstatning.

Våre advokaters anbefalinger dersom du ønsker å heve kjøpet

  1. Undersøk om du har et krav
    Finn ut om du har rett på heving her.
  2. Husk reklamasjon!
    Du må reklamere innen tidsfristene og inneholde opplysninger om mangelen og at du ønsker å heve kjøpet
  3. Ta kontakt med en dyktig advokat
    Det kan være krevende å håndtere en vanskelig motpart – Våre advokat hjelper deg

Nicolay Carlsen

Advokat/partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for uforpliktende evaluering av din sak. Osloadvokatene har lang erfaring og høy kompetanse innen kjøpsrett og heving av kjøpskontrakter. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og våre advokater undersøker alltid om du har krav på kostandene dekket.

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Nicolay-480x480-1.jpg

Nicolay Carlsen
Advokat/partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring