Svein-Harald Wennevik

Tittel
Advokat
Fagområder
Inkasso
E-post
wennevik@advokat.no
Telefon
924 11 010

Erfaring

2010 - 2012
Seksjonssjef, Namsfogden i Oslo/Forliksrådene i Oslo
2007 - 2010
Namsfullmektig, Namsfogden Oslo
2012 - - DD
Advokat, Osloadvokatene

Utdannelse

1998 - 2004
Cand. Jur, Universitetet i Oslo