Ole-Marius Hillestad

Tittel
Advokat / partner
Fagområder
Samboere, Skilsmisse
E-post
hillestad@advokat.no
Telefon
919 03 053

Kompetanse

Ole-Marius Hillestad har omfattende prosedyreerfaring, og jobber jevnlig med tvisteløsning for domstolene. Hillestad har god kunnskap innenfor fagområdene familierett, barnevernrett, arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold og strafferett.

Erfaring

2005 - 2007
Advokatfullmektig , Drøbakadvokatene AS
2007 - 2008
Advokat, Drøbakadvokatene AS
2008 - 2011
Advokat (partner) og daglig leder, Drammensadvokatene DA
2013 - 2014
Dommerfullmektig, Halden tingrett
2014 - 2014
Fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda i Oslo og Akershus
2012 - D.D.
Advokat (partner) , Osloadvokatene AS

Utdannelse

2003 - 2009
Spesialfag i kriminologi, forsikringsrett, selskapsrett, kommunalrett, arbeidsrett, husleie- og eierseksjonsrett, trygderett, sosial vernerett, barnerett, garantirett og arbeidsrett (den individuelle del) , Universitetet i Oslo
1999 - 2003
Cand. jur, Universitetet i Oslo