Lene Wallem

Tittel
Advokat/partner
Fagområder
Bistandsadvokat, Forsikring, NAV, Personskade, Trafikkskade, Voldsoffererstatning, Yrkesskade
E-post
wallem@advokat.no
Telefon
932 69 811

Kompetanse

Lene er partner og leder av personskadeavdelingen hos Osloadvokatene. Hun har tillitsverv som etikkansvarlig og hvitvaskingsansvarlig. Hun har solid erfaring som advokat for voldsofre og de som er blitt skadet i trafikken eller på jobb. Hun har jobbet med dette fagfeltet i over 15 år. Hun har gjennomgående svært fornøyde klienter og som klient hos Lene vet du at din sak blir håndtert på beste måte.

Erfaring

2001 - 2005
Romerike politidistrikt
2004 - 2005
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2005 -
Advokat/partner, Osloadvokatene

Utdannelse

1997 - 2003
Cand. Jur, Universitetet i Oslo
2003 - 2003
Spesialfag i forsikrings og selskapsrett, Universitetet i Oslo