Heidi Kristin Åsvang

Tittel
Advokat / partner
Fagområder
Båt, Bil, Bistandsadvokat, Inkasso
E-post
aasvang@advokat.no
Telefon
930 01 850

Erfaring

2007 - 2009
Tønsbergadvokatene
2001 - 2006
Namsfullmektig, Oslo byfogdembete, namsmannen
2006 - 2007
Rådgiver, Toll og avgiftsdirektoratet
2009
Osloadvokatene

Utdannelse

1994 - 2000
Cand. Jur., Universitetet i Bergen
1993 - 1994
Sammenlignende politikk, grunnfag, Universitetet i Bergen