Hanne Kristiansen Wiik

Tittel
Advokat
Fagområder
Arbeidsrett, Familie, Skilsmisse
E-post
wiik@advokat.no
Telefon
476 47 708

Erfaring

2017
Advokat, Osloadvokatene
2016
Bobestyrer ved Aust-Telemark tingrett
2009 - 2010
Skattejurist i kontroll og rettsanvendelsesavdelingen, Skatt nord, Bodø
2010 - 2011
Skattejurist i kontroll og rettsanvendelsesavdelingen, Skatt sør, Drammen
2011 - 2014
Advokatfullmektig i bedriftsskattegruppen, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2014 - 2017
Advokat, Lund & Co Advokatfirma AS

Utdannelse

2006 - 2007
Enkeltfag i tysk, europeisk og internasjonal rett, Karl Ruprecht Universität Heidelberg, Tyskland
2008 - 2008
Finansregnskap og regnskap, Norges Handelshøyskole, Bergen
2003 - 2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
2000 - 2003
Allmenfaglig Studieretning, Thor Heyerdal videregående skole, Larvik