Haavard Homestad

Tittel
Advokatfullmektig
Fagområder
E-post
homestad@advokat.no
Telefon
919 07 056

Erfaring

2012 - 2017
Assisterende kasseleder, Meny CC Vest
2017
Juridisk assistent, Osloadvokatene

Utdannelse

2009 - 2012
Studiespesialisering, Mandal Videregående skole
2012 - 2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo