Fredrik Sverstad Eriksen

Tittel
Advokat
Fagområder
Arbeidsrett, Bistandsadvokat, Forsikring, NAV, Pasientskade, Personskade, Trafikkskade, Voldsoffererstatning, Yrkesskade
E-post
fredrik.eriksen@advokat.no
Telefon
920 77 570

Erfaring

2002 - 2005
Kvartermester, Akershus Heimeverndistrikt 04, forsvaret
2010 - 2012
Juridisk saksbehandler, NISO (Norsk Idrettsutøveres Sentralorganisasjon)
2013 - 2016
Advokatfullmektig, Crawford Legal Advokatfirma AS
2016
Advokat, Osloadvokatene

Utdannelse

1998 - 2001
Almenfaglig Linje, St. Olav/Øvrebyen VGS.
2006 - 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet