Fredrik Sverstad Eriksen

Tittel
Advokatfullmektig
Fagområder
Arbeidsrett, Bistandsadvokat, Oppsigelse, Pasientskade, Permittering, Personskade, Sluttpakke, Sykdom, Trafikkskade, Voldsoffererstatning, Yrkesskade
E-post
fredrik.eriksen@advokat.no
Telefon
920 77 570

Kompetanse

Personskadeadvokat Fredrik Sverstad Eriksen har personskaderett som sitt spesialområde. Han har erfaring innen yrkesskader og da særlig spørsmålet om når idrettsutøvere kan få yrkesskadeerstatning. Han har videre jobbet mye med bilskader og andre typer personskader.

Advokat Fredrik Sverstad Eriksen har 11 års bakgrunn fra militæret og fra toppfotball. Av juridisk erfaring har han spesialfag i forsikringsrett og sjørett samt patent, design og varemerkerett. Han har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett om opphør av midlertidige ansettelser.

Erfaring

2002 - 2005
Kvartermester, Akershus Heimeverndistrikt 04, forsvaret
2010 - 2012
Juridisk saksbehandler, NISO (Norsk Idrettsutøveres Sentralorganisasjon)
2013 - 2016
Advokatfullmektig, Crawford Legal Advokatfirma AS

Utdannelse

1998 - 2001
Almenfaglig Linje, St. Olav/Øvrebyen VGS.
2006 - 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet