Arne Heiestad

Tittel
Advokat / daglig leder
Fagområder
E-post
heiestad@advokat.no
Telefon
924 84 700

Kompetanse

Arne Heiestad startet advokatfirmaet Osloadvokatene, og har ledet dette siden 1997. Han jobber i dag hovedsakelig med avtale og konkurranserett, både innenfor og privat sektor.

Erfaring

1991 - 1992
Vit. ass ved privatretten ved det juridiske fakultet i Oslo, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
1992 - 1992
Juridisk konsulent, Utlendningsdirektoratet
1993 - 1994
Førstekonsulent, Skattedirektoratetet
1994 - 1995
Førstekonsulent, Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1995 - 2000
Sensor ved juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo - juridisk fakultet
1994 - 1996
Kurslærer i rettskildelære, Universitetet i Oslo - juridisk fakultet
1995 - 1997
Dommerfullmektig / konstituert Sorenskriver, Lister tingrett
1997 -
Daglig leder, Osloadvokatene

Utdannelse

1987 - 1993
Cand. Jur., Universitet i Oslo - juridisk fakultet