Anette Torgersen

Tittel
Advokat / partner
Fagområder
Bistandsadvokat, Pasientskade, Personskade, Trafikkskade, Voldsoffererstatning, Yrkesskade
E-post
torgersen@advokat.no
Telefon
924 80 084

Kompetanse

Anette Torgersen er advokat og partner hos Osloadvokatene. Hun har spesialisert seg innen erstatningsrett og jobber hovedsakelig med trafikkskadesaker, yrkesskadesaker, pasientskadesaker og voldsoffererstatningssaker.

 

I tillegg har hun erfaring fra Finansklagenemnda, hvor hun behandlet klagesaker innen personskadeerstatning. Hun innehar en internasjonal mastergrad med spesialisering innen forhandling og mekling. (Master of Law LLM). Denne spesialiseringen kommer godt med i arbeidet med personskadesakene, hvor det å forhandle og være løsningsorientert helt fra den innledende fasen med selskapene er viktig.

Erfaring

2006 - 2009
Rådgiver, Statens kartverk
2009 - 2010
Advokatfullmektig, Finansklagenemnda
2010 - 2012
Advokatfirmaet Codex
2012 -
Osloadvokatene

Utdannelse

2009 - 2009
Master of Laws (LLM), Bond University I Australia
2004 - 2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen