Nye regler om lønnsplikt under permittering

Det trer i kraft nye regler om lønnsplikt under permittering fra 1. juli 2016. Bakgrunnen for lovendringen er den internasjonale økonomiske krisen som har ført til omfattende permittering hos bedrifter og virksomheter. De endrede permitteringsreglene er dermed et forsøk på å dempe virkningene av den vanskelige økonomiske situasjonen i tiden fremover.

Hovedtrekk i lovendringen

Dette er hovedtrekkene i lovendringen for permittering, lønnsplikt og dagpenger:

  • Varsel om permittering minst 14 dager før iverksettelse
  • Arbeidsgiver plikter å betale permitteringslønn i en periode på 10 dager («arbeidsgiverperiode 1»)
  • Etter utløpet av arbeidsgiverperiode 1 er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i en periode på inntil 30 uker. Arbeidstaker har krav på dagpenger etter tre ventedager.
  • Etter arbeidsgivers periode med fritak fra lønnsplikt i inntil 30 uker, får arbeidsgiver igjen lønnsplikt i 5 arbeidsdager («arbeidsgiverperiode 2») før det kan permitteres på nytt med rett til dagpenger.

Det følger av forarbeidene at lovendringen vil gjelde for permitteringer som allerede var iverksatt før 1. juli 2016, og for permitteringer som var iverksatt fra og med 1. juli 2016.

Har du spørsmål om lønnsplikt og permittering?

Kontakt advokat Kjersti Bolstad 
Telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relevante saker:

Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger?
Drøftingsmøte – Hva er dine rettigheter?
Kan du bli sagt opp under permitteringsperioden?