Bilkjøp

Bilkjøp er dyrt og påfølgende problemer kan være både krevende og frustrerende. Vær oppmerksom på de rettigheter som loven gir.

Kjøp og salg mellom private, og kjøp og salg mellom næringsdrivende, reguleres av kjøpsloven. Dersom du som privatperson kjøper bilen hos forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Begge lovene gir deg muligheter til reklamasjon og heving. Det er ikke slik at du mister alle rettigheter selv om du har kjøpt bilen av privatperson.

Heving av bilkjøp

I ytterste konsekvens kan heving av bilkjøpet i en del tilfeller være nødvendig og hensiktsmessig. Du kan føre saken selv, men ofte dekker bilforsikringen hoveddelen av advokatutgiftene i denne type saker.

Forsikringen gir deg altså en ypperlig mulighet til å la en advokat føre saken for deg, hvilket kan være både virkningsfullt og hensiktsmessig forøvrig. Med bistand fra advokat.no er sjansen større for å vinne frem med et godt utfall, i eller utenfor rettslokalet. Advokaten kan faget og har også en sunn avstand til sakens omstendigheter. I tillegg slipper du å bruke unødig tid og energi på saken.

Kanskje kan du kreve pengene tilbake etter bilkjøpet?

Mangel

Ved kjøp av bil bør du undersøke bilen før du kjøper den. Samtidig plikter selger å opplyse om eventuelle kjente feil og mangler ved bilen. Men hva er egentlig en mangel?

Bilen skal svare til det som fremgår av avtalen og loven, med tanke på kvalitet og hva man generelt kan forvente av type bil ut ifra eksempelvis årsmodell og kilometerstand. Avvik fra dette utgangspunktet er ofte å regne som en mangel.

Mangler som oppstår det første halvåret etter kjøp av bilen skal forutsettes å ha vært der før du fikk bilen, så lenge det er tale om et forbrukerkjøp. Problemer med motor, girkasse og elektriske komponenter er typiske eksempler på mangler. Tilbakeholdte opplysninger fra selger kan i seg selv utgjøre en mangel. Det samme gjelder triksing med kilometerstanden.

Reklamasjon

Dersom du oppdager feil ved bilen, er det viktig å være raskt ute med å reklamere til selger. Gi beskjed om hva du mener er feil og hva du vil kreve. Skriftlighet i prosessen er en fordel. Venter du for lenge, kan konsekvensen bli at selger ikke lenger er ansvarlig for feilen.

I de tilfeller forbrukerkjøpsloven gjelder, er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år fra bilen ble kjøpt. Det er altså ikke slik at muligheten til å reklamere bortfaller 5 år etter at bilen var ny. Denne misforståelsen ser ut til å være godt innarbeidet hos både forbrukere og bilforhandlere.

Selger har som regel krav på å avhjelpe mangelen, hvilket innebærer å fikse bilen eller tilby en annen tilsvarende bil. Det forutsetter imidlertid at selger responderer på reklamasjonen. Er selger passiv gir det mulighet for andre mangelskrav. Dersom gjentatte forsøk på å fikse samme mangel ikke fører frem, eller avhjelp ikke blir utført, kan det være aktuelt å be om prisavslag.

På dette stadiet av saken vil det imidlertid for mange være mest interessant å heve kjøpet. Hvilke andre tilleggsvilkår må eventuelt foreligge for å kunne fremme hevingskrav?

Heving

Heving er en mulighet dersom mangelen er av en «ikke uvesentlig» karakter, eller at mangelen må være «vesentlig», som kjøpsloven uttrykker. Gjennom dokumentasjon av mer alvorlige mangler er sjansene for heving gode. Typisk vil alvorlige feil med styring, motor, bilens konstruksjon, girkasse og sikkerhetsrelaterte mangler være feil som gir grunnlag for heving, dersom de ikke er avhjulpet eller ikke kan avhjelpes. I praksis innebærer heving av bilkjøp at du får pengene dine tilbake, mot at bilen leveres tilbake til selger. Loven åpner også for å kreve renter av kjøpesummen. Et fradrag for nytten du eventuelt har hatt må påregnes.

Har du en sak hvor du har kjøpt bil, men ønsker å heve bilkjøpet og få pengene tilbake? Eller har du andre problemer knyttet til ditt bilkjøp? Vi tar gjerne en vurdering av din sak og sjekker om du har forsikringsdekning.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no