Reklamasjon på båtkjøp

båtkjøp

Foreligger det en eller flere feil med båten du har kjøpt, kan du ha krav på å få pengene tilbake. Kjøpslovene omtaler dette som heving.

Heving betyr at båten tilbakeføres til selger, mens kjøper får pengene tilbake. Det er imidlertid flere fallgruver en kjøper må være oppmerksom på.

Reklamasjon på båtkjøp

Skal du som kjøper få pengene tilbake etter båtjkøp, må det for det første være reklamert rettidig.
Det betyr at det kreves at kjøper gir en underrettelse til selger om at det hevdes å foreligge en eller flere feil. Dette bør gjøres skriftlig.

Reklamasjonsfrist på båtkjøp

Det gjelder både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den førstnevnte, relativ reklamasjonsfrist, knytter seg til tiden som har gått fra kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller feilene til det reklameres overfor selger, mens sistnevnte knytter seg til tiden fra kjøper overtok båten til det reklameres.

Selgers utbedringsrett

En annen fallgruve er selgers utbedringsrett. Med det menes at selger må være gitt muligheten til å reparere feilen eller feilene ved båten for å unngå at kjøper kan kreve pengene tilbake etter kjøp av båt. Ofte har selger forholdt seg passiv, og da kan selger ha mistet sin avhjelpsrett.

Dersom du kontakter advokat.no, vil du få hjelp til å unngå fallgruvene i kjøpslovene. Advokatbistand trenger ikke bli dyrt. Har du båtforsikring, vil den trolig dekke advokatutgifter opp til 100 000,-, hvor du kun ender opp med en mindre egenandel.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no