Skolejuss

Vi har etterhvert mange saker om ulike spørsmål knyttet til barns skolegang. Det er mer og mer vanlig å bruke advokater i slike saker. Dette henger sammen meg at regelverket blandt annet i opplæringsloven stadig blir mer komplisert og fordi det tar lang tid å sette seg inn i reglene.

Mange opplever også at de ikke kommer noen vei når de har møter med skolen.

Det kan være spørsmål omkring:

  • Mobbing
  • Tildeling av skoleplass
  • Karakterer og klage på karakter
  • Mistanke om fusk
  • Utestengelse fra skole
  • Retten til tilpasset undervisning
  • Og mange andre spørmål

Felles for alle disse sakene er at dette rettslig sett er å anse som forvaltningsrett. Det betyr at skolene treffer enkeltvedtak. Hver enkelt karater som fastsettes er i prinsippet et enkeltvedtak. Det betyr at forvaltningsloven gjelder fult ut i slike saker. Det er mange som ikke tenker på at forvaltningsloven gir mange rettigheter til privatpersoner. Det er også strenge regler om habilitet. Man har blant annet rett til å klage og rett til å la seg bistå av advokat.

Fører ikke klagen frem kan man bringe spørsmålet inn for domstolene via en vanlig stevning. Dette medfører at man kan få dekket advokatutgiftene fra og med stevning via sin egen innboforsikring. Utgiftene er her som regel begrenset opp til kr 100 000,-. Noen forsikringsselskaper med dårlige forsikringsbetingelser har begrenset sine utgifter til advokat til 80 000,-. Alle norske innboforsikringer dekker minst kr 80 000,- ved slike saker.

Det blir stadig flere slike søksmål i retten og vi har etterhvert endel rettspraksis omkring ulike spørsmål knyttet til skolejuss.

Har du spørsmål om skolejuss er det bare å ta kontakt. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.