Arveavgiften er fjernet, hva nå?

Arveavgiftsloven er som kjent for mange opphevet med virkning fra 1. januar 2014. Som følge av dette er det imidlertid viktige forhold som man bør huske på. Her skal kun to forhold nevnes.

En konsekvens av opphevelsen av arveavgiften er opphevet er at plikten til å sende inn melding til arveavgiftsmyndighetene om arv, gaver og utdeling fra uskiftebo også er bortfalt. Det er derfor viktig for familier at de nå selv holder kontroll på verdier av arveforskudd mm., og sikrer tilstrekkelig dokumentasjon i den forbindelse, da man jo ikke lenger vil ha noe avgiftsvedtak å forholde seg til.

Et annet forhold man skal huske på er at et motstykke til at arveavgiften er fjernet, er at det er innført kontinuitetsprinsipp for fast eiendom – noe som innebærer at det er givers eller arvelaters inngangsverdi, pluss evt. påkostinger, som også blir gavemottakerens/arvingens inngangsverdi. Dette kan skape praktiske problemer når man skal fremskaffe nødvendig dokumentasjon for riktig beregning av skatten ved senere salg. Det er imidlertid gjort unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt.

Dette innebærer at inngangsverdien for bolig- og fritidsbolig, som tidligere, skal settes til markedsverdi på ervervstidspunktet – og danne grunnlag for evt. senere gevinstbeskatning.

Advokat Alexander Dunsby

dunsby@advokat.no