Melding om yrkesskade og melding om yrkessykdom

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke eller har blitt syk som følge av skadelig påvirkning på jobb, er det viktig å melde fra om dette så raskt som mulig.

Din arbeidsgiver er pålagt å melde om skaden til NAV. Skjema og informasjon om dette finnes her.

Ved alvorlige ulykker skal også arbeidstilsynet ha varsel/ melding. Dette har som regel bedriftene gode rutiner på. Informasjon om varsel og meldinger finnes her.

Din arbeidsgiver skal videre melde om yrkesskade og yrkessykdom til forsikringsselskapet sitt. Forsikringsselskapene har egne skjema for dette.

For det tilfellet din arbeidsgiver ikke vil melde om yrkesskade eller yrkessykdom, kan du gjøre dette selv.

Hvis du trenger hjelp av advokat, også til å melde om yrkesskade og yrkessykdom, kan du bare ta kontakt. Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt for din arbeidsgiver. Dette innebærer at alle bedrifter skal ha en slik forsikring for de ansatte. Denne forsikringen gir deg rett til å få dekket rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med juridisk bistand. Vi hjelper deg også videre i erstatningssaken.

Ta gjerne kontakt med advokat Stian Henriksen på tlf. 92 63 48 68 eller på henriksen@advokat.no.