Fikk erstatning etter å ha blitt utsatt for vold av kjæresten

advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater barn barna, samvær, fortsettelsesforsikring forsikring erstatning skade

Klient fikk kr 25.000 i erstatning fordi hun hadde vært vitne til at kjæresten ble utsatt for vold. Hun fikk også dekket advokatutgiftene til å søke om voldsoffererstatning.

Kjæresten til klient ble utsatt for vold, knivstikking og ble satt fyr på. Like etter knivstikkingen kom vår klient til stedet. Forholdet ble anmeldt og skadevolderne ble dømt for handlingene. Som følge av hendelsen opplevde klient uro og angst. Advokat Randi Munkeby bistod klient med å søke om voldsoffererstatning.

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at erstatningskravet er tatt med i straffesaken. Dette vilkåret var ikke oppfylt, men Kontoret for voldsoffererstatning fant at det kunne gjøres unntak i denne saken fordi klient ikke kunne lastes at hun ikke fremsatte et erstatningskrav i selve straffesaken.

Selv om klient ikke hadde vært direkte rammet av volden, mente kontoret for voldsoffererstatning at hun hadde rett til erstatning ettersom den som ble utsatt for volden var en hun var nært knyttet til og fordi hun kom til stedet like etter at hendelsen hadde skjedd.

Oppreisningen ble fastsatt ut fra praksis fra Erstatningsnemnda.

Ta gjerne direkte kontakt med advokat Randi Munkeby på telefon 916 65 055, eller epost munkeby@advokat.no ved spørsmål.