Melding om personskade etter trafikkulykke

Når uhellet er ute med kjøretøyet skal den enkelte fylle ut skademeldingsskjema og levere dette til sitt forsikringsselskap. Det er en egen rubrikk for å krysse av for personskader. Nederst på skadeskjemaet skal også navn og opplysninger om de skadde, skrives ned.

Mange opplever å være frisk og rask i det trafikkuhellet har vært ute og hvis skademeldingsskjema skrives på stedet. Tankene går heller på kjøretøyet og kostnadene som uhellet kan innebære, slik at fokuset ikke rettes til ubehag og smerter hos seg selv. Enkelte opplever at smerter i nakken ikke oppstår før senere samme dag, eller dagen derpå. Da er som regel skadeskjemaet allerede utfylt.

Dersom man ikke har krysset av for personskade på skjemaet, innebærer ikke dette at retten til erstatning for personskade har gått tapt. Hvorvidt den enkelte har fått en personskade som følge av trafikkuhellet er et bevismessig spørsmål. Utgangspunktet er at den enkelte må dokumentere sine helseplager innen 72 timer etter trafikkuhellet. Her anbefales det å gå til legevakt eller få akuttime hos sin fastlege innen denne fristen.

Utgifter som er en følge av trafikkuhellet kan kreves erstattes av trafikkforsikringsselskapet. Ut over dette er den en rekke andre erstatningsposter som er viktig å kjenne rekkevidden av.

Hvis du har vært utsatt for et trafikkuhell anbefales det at du tar kontakt med advokat. Trafikkforsikringsselskapet er pålagt å dekke rimelige og nødvendige utgifter for juridisk bistand. Ikke la ditt erstatningskrav gå tapt som følge av små formaliteter. advokat.no har en rekke dyktige advokater som gjerne bistår deg i personskadesaken.

Stian Henriksen er advokat og spesialiserer seg i blant annet erstatningsrett. Hvis du har en sak som du ønsker at vi skal se på er det bare hyggelig å bli kontaktet. Ta gjerne kontakt med advokat Henriksen på telefon 926 34 868 eller epost: stian.henriksen@advokat.no