Tomtefeste

tomtefeste

Tradisjonelt har tomtefesteordningen vært en gunstig ordning for bortfester (grunneier) og fester (leier).

Hvorfor tomtefeste

Bortfester har kunnet tilby leie av sin grunn samtidig som vedkommende beholder eierbeføyelser, og fester har fått rimelig tilgang til tomt for å bygge hus eller hytte. Festeavtalene har hovedsakelig hatt et langsiktig perspektiv, som sørger for ro og forutberegnelighet for begge avtaleparter.

Norge har nesten 300 000 boliger og hytter som ligger på festet tomt.

Festetomten økt i verdi?

Har du opparbeidet tomten, lagt inn vann og strøm, så skal ikke grunneier ha noen fordel av dette.

Har du spørsmål om tomtefeste?

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Varsel om økt festeavgift?
Lagmannsretten fant at fester skulle bli selveier til spottpris