Klage på bilkjøp?

Kjøpt tidligere kollisjonsskadet eller kondemnert bil? Da bør du klage på bilkjøpet

Bilkjøpet kan den første tiden være en sann fornøyelse. Men, etter kort tid oppdager du kanskje at bilen er omlakkert, bildørene går ikke som de skal og er du riktig uheldig ringer et forsikringsselskap deg og sier de skal ha bilen. Da må du snarest klage på bilkjøpet og vurdere å kreve pengene tilbake. En slik klage vil i lovens forstand være en reklamasjon over en mangel som kan gi grunnlag for heving av bilkjøpet, og dermed pengene tilbake til deg som kjøper. For å få en rask og god fremdrift i saken vil det ofte være en fordel å la seg bistå av en advokat som har erfaring med klage på bilkjøp. I mange tilfeller dekker bilforsikringen mesteparten av dine advokatutgifter. Hvorfor skal du slite med en klage på bilkjøpet selv, når advokaten kan gjør jobben for deg til en rimelig pris? Reklamer med en gang. Møter du motstand er rådet å ta kontakt med advokat.

Ikke enhver tidligere skade vil utgjøre en mangel i lovens forstand. Mindre skade med påfølgende lakkarbeid er ikke helt uvanlig. Er det i større skala kan saken stille seg annerledes. Hvis en bil blir hardt skadet i forbindelse med ulykke er det stor sjanse for at den blir kondemnert. Det innebærer at forsikringsselskapet overtar bilen, og da tenker nok mange at den ikke skal på veien igjen. Sannheten er at flere av disse bilene kjøpes opp og blir reparert, enten i Norge eller utlandet, noe som gjerne forekommer dersom bilen ikke er så gammel. Antagelig er det en solid gevinst å hente ved å kjøpe, fikse opp og selge en kondemnert bil. Mange objekter kan nok være tilnærmet gode etter reparasjonen, men det gjelder slettes ikke alle.  Det er antagelig ikke mulig å få en bil til å bli hundre prosent etter store kollisjonsskader, og i alle tilfeller skal kjøper få vite om skaden. Etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven skal selger opplyse om forhold av større betydning ved salgsgjenstanden. Kollisjonsskader av mer omfattende karakter må det regnes for å være en absolutt plikt til å informere opp overfor kjøper, noe også Forbrukertvistutvalget gjentatte ganger har konkludert med. Det kan imidlertid være fristende for selger å utelate slike opplysninger, fordi mange vil være skeptiske til å kjøpe en bil som har vært utsatt for sterke krefter ved utforkjøring eller tilsvarende. Følgelig får ikke selger den prisen han ønsker, dersom man er ærlig om forhold ved bilens historikk. Skulle det imidlertid vise seg at selger ikke visste om forholdet, kan det nok likevel tenkes at hevingsadgangen likevel er tilstede.

Har du mistanke om at bilen har vært utsatt for kollisjon i større skala, kan det være hensiktsmessig å klage på bilkjøpet. Parallelt vil det være fornuftig å rådføre seg med en advokat for å heve bilkjøpet. Ved nærmere undersøkelse av denne type biler finner en gjerne flere feil og mangler når sakkyndige sjekker bilen. Det er bedre at du får pengene tilbake og kan kjøpe deg en annen bil som er sikker og trygg.

Ønsker du å klage på bilkjøpet er det bare å ta kontakt med advokat.no på tlf: 22 82 84 40 eller e-post: post@advokat.no. advokat.no bistår klienter over hele landet og det spiller således ingen rolle hvor du bor. Vi hjelper deg.