Vi hjelper deg med skatt, skatterett og merverdiavgift

gjeld skatt tilleggsskatt

advokat.no hjelper både personlige skatteytere og mindre selskaper i saker som gjelder skatt og avgift, selvangivelse, gevinstbeskatning ved salg av bolig...

advokat.no hjelper både personlige skatteytere og mindre selskaper i saker som gjelder skatt og avgift. Vi kan bistå med å vurdere skattemessige konsekvenser av ulike transaksjoner.
advokat.no hjelper også med å vurdere forholdet mellom norsk og utenlandsk skatterett. Dette er svært praktisk i forhold til alle nordmenn som har eiendom i utlandet.

Skatt og selvangivelsen

Ved utfylling av selvangivelsen kan det bli spørsmål omkring ulike vedlegg som kreves vedlagt, om inntektsføring, fradragsføring, tap ved salg av bolig og gevinstbeskatning ved salg av bolig.
advokat.no hjelper deg med riktig og mest gunstig utfylling.

Vi bistår også med å klage på likningen. Det er en kort klagefrist, bare 3 uker, som det er viktig å overholde.

Har du fått bokettersyn, så bruk advokat.no under hele prosessen, helst allerede fra mottatt varsel.