Erstatningkrav for bedriften - hvordan går jeg frem

En erstatningsforpliktelse for små og mellomstore bedrifter vil kunne påføre en stor økonomisk belastning. Mange bedrifter foretrekker å tegne ansvarsforsikring hos et forsikringsselskap som skal dekke bedriftsansvar og produktansvar.

I de tilfellene det er tegnet en slik forsikring, vil erstatningskravene kunne sendes over til forsikringsselskapet som skal ta stilling til ansvaret hos bedriften. Dersom det ikke er tegnet slike forsikringsordninger, må erstatningskravet håndteres av bedriften selv. Dette kan være tidskrevende og strevsomt.

Erstatningskrav dekkes ikke av forsikringen?

Selv der det er tegnet forsikring, vil forsikringsselskapet kunne si at tvisten ikke omfattes av forsikringsordningen. Forsikringsselskapet kan eksempelvis angi at forholdet ligger innenfor et kontraktsrettslig anliggende, eller lignende, som gjør at forsikringen ikke gjelder.

Mange bedrifter kan oppleve å få rettet erstatningskrav mot seg. Enkelte driver med risikobetont arbeid, dvs. at det er mye som kan gå galt i hverdagen og innenfor ordinær virksomhet. Her kan nevnes yrker som snekkere/ tømrere, rørleggere, elektrikere, blikkenslagere, montører og andre håndverkere.

Uaktsomhet

Et erstatningsrettslig ansvar utløses først når den enkelte ansatte i bedriften har utvist uaktsomhet, og denne uaktsomheten har medført i økonomisk tap/ skade på en tredjeperson eller dennes eiendeler. I dette ligger det et krav om årsakssammenheng.

Kontakt advokat.no

dersom du har fått erstatningskrav rettet mot din bedrift, eller om du ønsker å fremme et erstatningskrav mot en bedrift!

Advokatene i advokat.no kan erstatningsrett!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no