Selskapsrett - hva slags bedrift skal jeg starte

selskapsrett innleie av arbeidskraft

Når du starter en bedrift så er formålet å tjene penger. De fleste påtar seg en stor risiko overfor bedriftens bankforbindelse.

Det har stor betydning hva slags selskapsform du velger når du skal starte en bedrift. Dette kan ha betydning i forhold til skatt, arbeidsgiveravgift og risiko for å bli personlig ansvarlig for selskapets gjeld.

advokat.no hjelper deg med spørsmål vedrørende selskapsrett

Det finnes i dag mange typer selskapsformer å velge blant. De færreste kjenner til alle selskapsformene og vet hvilke konsekvenser valget vil innebære.  Advokat.no vet hvordan du best bør drive din virksomhet og kan hjelpe deg med å stifte selskapet, utarbeide vedtekter og aksjonær-/selskapsavtaler, og bistå ved andre viktige avtaler i selskapet.
Det kan også være fornuftig å lage standardavtale for salg av dine produkter eller tjenester.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no