Kontraktsrett

kontraktsrett Avtaler og kontrakter med advokat

advokat.no hjelper deg med alle spørsmål innen kontraktsrett. Vi bidrar dessuten med råd og veiledning ved eventuelle kontraktsbrudd for å unngå unødig konflikt og erstatningsansvar.

Avtale mellom to parter

En avtale mellom to parter vil alltid berøre flere rettsområder som markedsføringsloven, konkurranseloven og ulik forbrukerlovgivning osv.

Bruk advokat ved avtaler og kontraktsrett

Vi anbefaler at du bruker advokat både når du skal sette opp en kontrakt og for å sikre at kontrakten faktisk blir fulgt. Da er det er fordel å bruke en advokat med erfaring innen avtalerett. Ved brudd på kontrakter finnes det klare regler om oppsigelse og hvilke sanksjoner som gjelder ved eventuelle kontraktsbrudd.

advokat.no har erfaring innen kontraktsrett og hjelper deg med utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter. Vi gir også råd og veiledning i kontraktsforhandlinger, ved kjøp og salgsavtaler, kontraktsbrudd og reklamasjoner.

Har du spørsmål vedrørende kontraktsrett, kontraktsbrudd eller oppsett av kontrakt?

Kontakt advokat.no:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no